Thursday, June 30, 2011

ສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ ໝໍເສັງ ຈັດສົ່ງທົ່ວປະເທດ ໂທ: 020 56999579 ; 77555579 Kham Phat


ຂ່າວດີ ຂ່າວໃໝ່ ເພຶ່ອສຸຂະພາບ ສຳລັບທ່ານ
     ຫາກທ່ານມີບັນຫາສຸຂະພາບ ກວດແລ້ວບໍ່ພົບອາການ, ໄປຮັກສາຫລາຍບ່ອນແລ້ວຍັງບໍ່ດີຂື້ນ ຫຼື ຫາກທ່ານມີອາການເຫຼົ່ານີ້: ສະໝຸນໄພ ໝໍເສັງ ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ເຊັ່ນ:
ສຳລັບທ່ານຍິງ: ເປັນລົງຂາວ,ໜາວໃນອົກ,ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ປະຈຳເດຶອນມາໜ້ອຍ ມົດລູກຕ່ຳ ມົດລູກໃຫຍ່ ແລະ ຢ່ອນຍານ,ປວດທ້ອງນ້ອຍ,ປວດໜ່ວງ ແລະ ມີເຊຶ້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ,ມີກິ່ນ,ມົດລູກບໍ່ສະອາດ, ມົດລູກບໍ່ແຂງແຮງ, ຜະໜັງມົດລູກແຫ້ງ, ບໍ່ມີນ້ຳຫຼໍ່ລຶ່ນ, ມົດລູກບາງ ເຈັບ ແສບ ຄັນບໍລິເວນທີ່ລັບສະເພາະ, ບໍ່ມີອາລົມທາງເພດ, ເຊັກເສຶ່ອມ, ໄວທອງ ໝົດປະຈຳເດືອນ ຮໍໂມນໜ້ອຍ, ຊ່ອງຄອດບໍ່ຟິດ ບໍ່ກະຊັບ, ໜ້າເອິກບໍ່ເຕັ່ງຕຶງ, ໜ້າທ້ອງແຕກລາຍຫຼັງຄອດລູກ ຮ່າງກາຍບໍ່ອົບອຸ່ນ, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄຟຫຼັງເກີດລູກ, ມົດລູກບໍ່ເຂົ້າອູ່ ຂັບນ້ຳຄາວປາ, ຜິວຫຍາບ ຜິວແຫ້ງ ຜິວພັນບໍ່ມີນ້ຳມີນວນ, ສິວ, ກຣະ ຝ້າເລືອດ ຝ້າລົມ ຝ້າຈາກຢາຄຸມກຳເນີດ.
   ສຳລັບທ່ານຊາຍ ແລະ ທ່ານຍິງ: ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ອ່ອນເພຍ ເມຶ່ອຍງ່າຍ ແຂນຂາບໍ່ມີແຮງ ປວດເມຶ່ອຍ,ເໜຶ່ອຍຊາ ໜ້າມຶດຕາລາຍ, ມຶນຫົວງ່າຍ ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວໄມເກຣນ,ໃຈສັ່ນ, ຫາຍໃຈບໍ່ເຕັມອິ່ມ, ວີນວຽນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ປວດຂໍ້, ປວດເຂົ່າ, ນິ້ວລ໊ອກປວດ, ກະດູກເຣຶ້ອຣັງ, ກະດູກເສຶ່ອມ, ເສັ້ນຕຶງ,ອຳມະພຶກ, ອຳມະພາດ, ໂລກຊະລາ, ເບຶ່ອອາຫານ, ໂລກສະໝອງ, ພາກິນສັນ, ໂລກຫົວໃຈ, ຕັບ, ໄຕ, ປອດ ເສັ້ນເລຶອດຕີບ ຫຼອດເລຶອດຕັນ, ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລຶອດ, ເລຶອດຈາງ, ຄວາມດັນ, ເບົາຫວານ, ນ້ຳຕານໃນເລຶອດ, ກົດຢູລິກ, ພູມແພ້, ໄຊນັດ, ໄທລອຍ, ສານພິດຕົກຄ້າງ, ຮ້ອນໃນ, ທາດບໍ່ດີ, ຄໍອັກເສບ, ປັດສະວະດຸ, ຢ່ຽວບໍ່ອອກ ບໍ່ພຸ່ງ, ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່, ແຜຫຼັງຜ່າຕັດ, ຝີໜອງ, ແຜ້ເຣື້ອຣັງ, ລິດສະດວງ, ສະເກັດເງິນ, ໂລກຜິວໜັງ, ຄັນໃນຮົ່ມຜ້າ, ສະມັດຖະພາບທາງເພດເສຶ່ອມ ນ້ຳອະສຸຈິໜ້ອຍ, ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ ໂລກກະເພາະລຳໄສ້, ມີກິ່ນໂຕແຮງ, ເຈັບຫົວເມົາຄ້າງ.
ສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ ໝໍເສັງ ຈັດສົ່ງທົ່ວປະເທດ
ໂທ: 020 56999579 ; 77555579 Kham Phat


ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ
บริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002) จำกัด

http://www.chatsuriya.com/images/banner-center-newoffice.jpg
ด้ วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นับร้อยๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ ประโยชน์อเนกอนันต์นี้ สู่สาธารณชนโดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้อง ตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย
ด้วยเจตนารมณ์ดัง กล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย ตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2545 สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็งให้ความสามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปสู่ตลาดโลก ในนานาอารยประเทศพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุรกิจ ที่เหนือระดับให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน

ประวัติ "หมอเส็ง"
http://www.chatsuriya.com/images/doctor-1.jpg
ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร แพทย์ที่ปรึกษาคลีนิคสุขภาพไตรเวชศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม หมอเส็งหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 60 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยา สมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจนในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน
บ้านเดิมผมอยู่ที่ บางคล้า แปดริ้ว เป็นร้านขายยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป ทั้งก๋งและเตี่ย หรือเรียกว่าทั้งตระกูลผมเป็นหมอยา ซึ่งมีความชำนาญด้านสมุนไพรมาตลอด เตี่ยผมเป็นหมอมาจากเมืองจีน แกจะสอนผมให้รู้จักการใช้สมุนไพร ซี่งการศึกษาแพทย์แผนโบราณนั้นยากมากต้องเรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละ ชนิด ถ้าจะใช้สมุนไพรรักษาโรคให้ถูกหลักและให้ออกฤทธิ์รักษาอย่างได้ผลต้องแตกฉาน สมุนไพรเพียงชนิดเดียวไม่สามารถรักษาได้ผล ต้องนำสมุนไพรแต่ละชนิดนำมาผสมผสานกันจึงจะออกฤทธิ์ในการรักษาอย่างได้ผล และจะต้องวินิจฉัยโรคของคนไข้ให้ดีเสียก่อนจึงจะปรุงยารักษาให้ซึ่งสิ่ง เหล่านี้ผมได้รับการเรียนรู้มาอย่างลึกซึ้ง
กระทั่งได้แยก ตัวออกมาเปิดร้านของตัวเองที่กรุงเทพฯ รักษาโรคทั่วไปเป็นหมอคู่กับเตี่ยมาตลอด จนเตี่ยอายุมากจึงวางมือให้หมอเส็งดำเนินการต่อไป เพราะเห็นว่าความรู้ความสามารถของหมอเส็งเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แล้ว หมอเส็งได้ไปสอบใบอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งคนที่จะไปสอบได้ต้องมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี ไม่ใช่ใครก็ไปสอบได้ ซึ่งเมื่อสมัยนั้นร้านขายยาแผนโบราณยังมีไม่มากนัก ต่อเมื่อมียาแผนปัจจุบันเข้ามา หมอเส็งก็ขายยาแผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย ทั้งขายทั้งเป็นหมอไปในตัว พอมาระยะหลังยาฝรั่งเริ่มมาแรง ผู้คนหันไปนิยมกันมากขึ้นด้วย เหตุเพราะกินง่ายและไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนยาแผนโบราณ ขณะเดียวกันการแข่งขันของย่าแผนปัจจุบันได้ขยายตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หมอเส็งจึงหันมาเน้นในเรื่องของสมุนไพรทั้งไทยและจีนตามที่ตัวเองถนัดมาก ขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เลือดลม หรืออาการทางสมองที่เรามักจะพบในคนสูงอายุ และล่าสุดที่ หมอเส็งได้เพียรพยายามศึกษามากกว่า 10 ปี นั่นก็คือมหัศจรรย์ แห่งสมุนไพรไทย ที่ชื่อว่านชักมดลูก

No comments:

Post a Comment