Monday, June 13, 2011

บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ Tel: 85620 77555579 ; 56999579

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด
ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ


   ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับร้อยๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ประโยชน์อเนกอนันต์นี้ สู่สาธารณชนโดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย

   ด้วยเจตนารมณ์ ดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็น
บริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย
ตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี
   ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่
ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้าน
การผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็งให้ความสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี บริษัทฯ
ได้พัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้
   เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปสู่ตลาดโลกในนานาอารยประเทศพร้อมทั้ง
เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด
ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก
และมอบโอกาสทางธุรกิจ ที่เหนือระดับให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน

   โรงงานผลิต ยาหมอเส็ง บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพชั้นนำ จากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียง
นำมาปรุงแต่งอย่างพิถีพิถัน ตามกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง เครื่องจักรที่ทันสมัย
และสมบูรณ์แบบ ตามหลักวิชาการแพทย์ และเภสัชกร จากนั้นผ่านการ
ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพครั้งแล้วครั้งเล่า จนได้ส่วนที่ดีที่สุดจากสมุนไพร...
ไปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหมอเส็ง ด้วยคุณภาพ โรงงานมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) จึงมันใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์หมอเส็งมีคุณภาพ
มาตรฐาน สม่ำเสมอ และกระบวนการผลิตมี ความปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน
ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลกในนานาอารยประเทศ

   ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตรวจสอบจำนวนสมาชิกในองค์กร และยอดขายได้ วันต่อวัน 
ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดไหนของโลก โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา
ตามกระแสการเปลี่ยแปลงของโลก ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารออนไลน์
สมบูรณ์แบบ ธุรกิจไทย สินค้าไทยๆ แต่มาตรฐานธุรกิจระดับโลก
มั่นคง มั่นใจ ต้องธุรกิจหมอเส็งเท่านั้น ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในขณะนี้

บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด
เลขที่ 89/211 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


ທຸລະກິດຫມໍເສັງ ຈ່າຍ ວັນລະ1,000ບາດ ຫາ 20,000ບາດ ຕໍ່ວັນ
ຈ່າຍຈີງ ໆ ຕາມລະບົບ
ສົນໃຈ ຢາກມີລາຍໄດ້ເສີມ
ໂທ 020 22228597 // 77555579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ Email:morsenglao@hotmail.com

ທຸລະກິດຫມໍເສັງ ຈ່າຍ ວັນລະ1,000ບາດ ຫາ 20,000ບາດ ຕໍ່ວັນ
ຈ່າຍຈີງ ໆ ຕາມລະບົບ
ສົນໃຈ ຢາກມີລາຍໄດ້ເສີມ
ໂທ 020 22228597 // 77555579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ Email:morsenglao@hotmail.com

No comments:

Post a Comment