Sunday, June 19, 2011

MLM Network Marketing in LAOS TEL: 22228597 // 77555579 // 59336677
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 22228597 ; 56999579 ; 77555579
 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
www.morsenglao.blogspot.com
Email:morsenglao@hotmail.com

  1. "หมอเส็ง" หมายถึงอะไร ? เป็นบริษัทอะไร ?
2. แผนการตลาดของฉัตรสุริยะ หมายถึงอะไร ?
3. ผู้จำหน่ายหมายถึงอะไร ?
4. สายการสปอนเซอร์หมายถึงอะไร ?
5. กลุ่มธุรกิจส่วนตัว หมายถึงอะไร ? อย่างไร ?
6. ผู้สปอนเซอร์ หมายถึงอะไร ?
7. บริษัท มั่นคงจริงหรือ ?
8. จะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร ?
9. ถ้าต้องการเป็นสมาชิกเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวได้ไหม ?
10. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งซื้อได้จากไหนบ้าง ?
11. การสมัครสมาชิก และวิธีการทำงานของธุรกิจหมอเส็ง
12. รับสมัครนักธุรกิจเครือข่าย แบบเต็มเวลา และรายได้หลักที่สอง
13. การสมัครเป็นสมาชิกมีอะไรยืนยันบ้างว่าเป็นสมาชิกแล้ว
14. ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสรรพคุณสมุนไพรหมอเส็ง
15. การตรวจสอบและเช็คสายงาน
16. ธุรกิจหมอเส็ง ทำง่าย ได้จริง หรือไม่?
17. ถ้าต้องศึกษาทำธุรกิจหมอเส็งจะต้องทำอย่างไรบ้าง
18. ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซด์ได้หรือไม่?
19. สมาชิกที่ขาดการติดต่อจากผู้แนะนำ หรือผู้แนะนำท่านเลิกทำธุรกิจไปแล้ว จะทำอย่างไร ?
20. สามารถเข้าอบรมที่ไหนได้บ้าง ? วันเวลาใดบ้าง ?

1. หมอเส็งหมายถึงอะไร บริษัทอะไร
ตอบ : หมายถึง บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ยกเว้นกรณีอ้างถึงเป็นอย่างอื่น

2. แผนการขาย และการตลาดของฉัตรสุริยะ หมายถึงอะไร
ตอบ : หมายถึงระบบส่วนลดของฉัตรสุริยะ เกียรติรางวัลและเงินรางวัลขั้นตอนการสปอนเซอร์ และแนวทางของฉัตรสุริยะ ข้อกำหนด ระบบ ขั้นตอน และนโยบายในเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฉัตรสุริยะ และธุรกิจฉัตรสุริยะ และระเบียบปฏิบัติของการเป็น ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉัตรสุริยะ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการดำเนินธุรกิจฉัตรสุริยะ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นครั้งคราวโดยฉัตรสุริยะ

3. ผู้จำหน่ายหมายถึงอะไร
ตอบ : ผู้จำหน่ายที่มีคุณสมบัติดังที่กำหนดไว้ในแผนการขายและการตลาดของฉัตรสุริยะ

4. สายการสปอนเซอร์หมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ : ในกรณีของผู้จำหน่ายคนใดคน หนึ่ง หมายถึง ตัวผู้จำหน่ายคนนั้น ผู้สปอนเซอร์ของเขา และผู้สปอนเซอร์ของผู้สปอนเซอร์ของเขาต่อไปเรื่อยๆจนถึงและรวมทั้งฉัตร สุริยะ

5. กลุ่มธุรกิจส่วนตัว หมายถึงอะไร อย่างไร
ตอบ : เมื่อกล่าวถึงผู้จำหน่ายคนใดคนหนึ่ง หมายถึงตัวผู้จำหน่ายคนนั้น ผู้จำหน่ายทุกคนที่ได้รับการสปอนเซอร์ส่วนตัว โดยผู้จำหน่ายคนนั้น ผู้จำหน่ายทุกคนที่ได้รับการสปอนเซอร์ส่วนตัวเหล่านั้น รวมทั้งผู้จำหน่ายที่ไม่ได้ให้การสปอนเซอร์ผู้จำหน่ายอื่นๆ ด้วยตัวเอง

6. ผู้สปอนเซอร์ หมายถึงอะไร
ตอบ : หมายถึงผู้จำหน่ายที่แนะนำผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉัตรสุริยะ ให้เข้ามาร่วมธุรกิจฉัตรสุริยะ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้จำหน่าย โดยฉัตรสุริยะ ยอมรับในการสมัครเป็นผู้จำหน่ายของเขา และผู้จำหน่ายที่ได้รับการสปอนเซอร์ส่วนตัว ก็จะมีความหมายตามนั้น

7. บริษัท มั่นคงจริงหรือ
ตอบ : มั่นคง เพราะ บริษัทมีโรงงานในการผลิตยาสมุนไพรของตัวเองและได้มาตรฐาน GMP และเป็นเจ้าของสูตรในการผลิตยา และวัตถุดิบเป็นของคนไทย อยู่ในเมืองไทย เงินไม่ไหลออกต่างประเทศ มีแต่เงินที่ต้องนำเข้าประเทศ เพราะคนไทยและต่างชาตินิยมสมุนไพรไทย และขณะนี้หมอเส็งยังเพิ่มความมั่นคง มั่นใจให้กับชาวสมาชิกหมอเส็งอีก ด้วยการสร้าง สนง.ใหญ่ บนพื้นที่ 10 ไร่ ด้วยงบประมาณหลายร้อยล้านบาทด้วย

8. จะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างไร
ตอบ : มั่นใจได้ เพราะวัตถุดิบคัดจากสายพันธ์ชั้นหนึ่ง และขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน มั่นใจได้ว่า สะอาด ปลอดภัย จากโรงงาน และได้รับ อย. และเอกสารมากมายในการให้ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์http://www.morsenglao.blogspot.com

9. ถ้าต้องการเป็นสมาชิกเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวได้ไหม
ตอบ : ได้เพราะบริษัทไม่บังคับ ท่านสามารถเป็นสมาชิกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ในราคาที่ถูกลง หรือต้องการทำธุรกิจก็ได้ทั้งสองอย่าง


10. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งซื้อได้จากไหนบ้าง
ตอบ : สั่งสินค้าสายด่วน ติดต่อได้ที่ คุณเอกฐิพล) 081-4660636รับจัดส่งทั่วประเทศและทั่วโลก
E-mail : morsenglao@hotmail.com หรือที่ http://www.morsenglao.blogspot.com

11. การสมัครสมาชิก และวิธีการทำงานต่างๆของธุรกิจหมอเส็ง
ตอบ : ถ้าท่านสมัครสมาชิกหมอเส็งแล้ว ท่านสามารถขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือในระบบการทำงานจาก ผู้แนะนำของท่าน

12. รับสมัครนักธุรกิจเครือข่าย แบบเต็มเวลา และรายได้หลักที่สอง
ตอบ : http://www.morsenglao.blogspot.com รับสมัครนักธุรกิจเครือข่ายแบบเต็มเวลา และผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริม หรือผู้ที่ต้องการมีรายได้หลักที่สอง เท่านั้น

13. การสมัครเป็นสมาชิกมีอะไรยืนยันบ้างว่าเป็นสมาชิกแล้ว
ตอบ : ท่านสามารถขอคำตอบได้จากผู้แนะนำของท่านที่ท่านลงชื่อสมัคร

14. ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสรรพคุณสมุนไพรหมอเส็ง
ตอบ : หากท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำ

15. การตรวจสอบและเช็คสายงาน
ตอบ : ท่านสามารถขอคำแนะนำจากผู้แนะนำของท่านได้โดยตรง

16. ธุรกิจหมอเส็ง ทำง่าย ได้จริง หรือไม่?
ตอบ : ทำง่าย ได้จริง เพราะธุรกิจหมอเส็ง ไม่มีการบังคับปิดยอดรายเดือน ไม่กำหนดชั้นลึก ไม่กำหนดระยะเวลา ไม่กำหนดยอดการสั่งซื้อ เป็นมรดก และมีรายได้ รายวัน รายเดือน ให้ท่านและพิเศษสุด มีโบนัสรายเดือนให้ท่านอีกด้วย

17. ถ้าต้องศึกษาทำธุรกิจหมอเส็งจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อขอรับฟังการบรรยายฟรี ได้ที่ คุณ Kham Phat SIMMAVONG 020 2222 8597
หรือท่านฝาก เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้สะดวก ไว้ในช่องติดต่อเราhttp://www.morsenglao.blogspot.com
หากทีมงานได้รับเบอร์โทร.ของท่านแล้ว จะติดต่อหาท่านทันที

18. ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซด์ได้หรือไม่?
ตอบ : ได้ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหมอเส็งแล้วสนใจเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการของเราเรียนเชิญได้เลย

19. สมาชิกที่ขาดการติดต่อจากผู้แนะนำ หรือผู้แนะนำท่านเลิกทำธุรกิจไปแล้ว
ตอบ : สำหรับท่านที่เคยเป็นสมาชิกนานแล้ว ขาดการติดต่อกับผู้แนะนำ หรือไม่สามารถติดต่อกับผู้แนะนำของท่านได้
ยินดีให้คำแนะนำ คุณเอกฐิพล 081-4660636

20. สามารถเข้าอบรมที่ไหนได้บ้าง ? วันเวลาใดบ้าง ?
ตอบ : http://www.morsenglao.blogspot.com ท่านสามารถเข้ารับการอบรมได้ทุก
เสาร์ เวลาประมาณบ่าย 2 โมง - 5 โมงเย็น
หากมีคำถามเพิ่มเติมให้แจ้งเข้ามาตรงนี้

ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 22228597 ; 56999579 ; 77555579
 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
www.morsenglao.blogspot.com
Email:morsenglao@hotmail.com

No comments:

Post a Comment