Sunday, July 17, 2011

Morseng herb Delivery @ Home TEL 22228597 ; 56999579 ; 77555579


ສຸດຍອດຢາສະຫມຸນໄພ ກ້າວໄກໄປທົ່ວໂລກ ( ຫມໍເສັງ )


ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 22228597 ; 56999579 ; 77555579
 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
www.morsenglao.blogspot.com
Email:morsenglao@hotmail.com

 


ຜູ້ຈັດການສາຂາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທ່ານ ບຸນເພັດ ແກ້ວລາ + ທ່ານ ນ ຫມອນຄຳ ພິມມະສອນ
 ໂທສາຍດ່ວນ 020​2222​ 8597 ທ່ານ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

 ໂທ 020 22228597 ; 56999579 ; 77555579


ທ່ານສົນໃຈສັ່ງຊື້ຜະລິດຕະພັນເພື່ອດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຫລື ຕ້ອງການເປັນຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ ເປັນ ສູນບໍລິການ ຫລື ເປັນສາຂາຂອງທ່ານເອງ ລາຍໄດ້ດີ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີ່
Email: morsenglao@hotmail.com ຫລື 
ໂທລະສັບ: 020 22228597 ; 56999579 ; 77555579
ອະໂຣຄາ ພະຍາ ຣາພາ ການບໍ່ມີໂຣກ ເປັນລາບອັນປະເສີດ.


ຄຳພັດ ສິມມະວົງ ຝ່າຍ ການຕະຫລາດ ຫມໍເສັງ ສປປ ລາວ

ຮັກສາບັນຫາກ່ຽວກັບສະຫມອງ,ຫົວໃຈ,ຕັບ,ຫມາໄຂ່ຫລັງ ແລະ ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລຶອດ...

ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ ສາເຫດຂອງການເປັນ ອຳມະພຶກ,ອຳມະພາດ.
ຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ ( ກ່ອງສີແດງ ) ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

»ñ¡¦¾Âë¡À®ö¾¹¸¾ນ­, ¨ˆ¤êûº¤, ì¿Ã¦Éºñ¡À¦®, ¡½À²¾½ì¿Ã¦Éºñ¡À¦®, Âë¡¡½À²¾½, º¿´½²ô¡, º¿´½²¾©, ªñ®ºúºນ­ºñ¡À¦®,Ä¢´ñນ­Ãນ­ªñ®, Ä¢´ñ­ນÃນ­À¦ûñນ­Àìõº©¦ø¤, ì½®ö®¨Èº¨º¾¹¾ນ­®Ò©ó, À¦ñນû­Àìõº©ªó®, Âë¡£ð¡òນ­Àìõº©, À¦˜ນ­Àìõº©Á©¤¡É¾´, Â롹´¾¡Ä¢È¹ìñ¤ºñ¡À¦®, Â롯½©ö¤, Â롲ø´Á²ÉªÈ¾¤Å, ¹ìº©ìö´ºñ¡À¦®, Àªí¾ນ­ö´ºñ¡À¦®, Â롴ɾ´, Âë¡°ò¸¹­ñນ¤ ±óºñ¡À¦®, Âë¡¢Óºñ¡À¦®À»œº»ñ¤, ¯¸©À´ˆº¨ª¾´»ú¾¤¡¾¨.
ປະສົບການຄົນກິນຢາ ຫມໍເສັງແລ້ວຫາຍດີ

ປ້າອານົງ ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ຈົນ ກາຍເປັນອຳມະພຶກ ກິນຢາ ຫມໍເສັງ 3 ຢ່າງ ມີ ຢາບຳລຸງ ກ່ອງສີແດງ, ຢາບຳລຸງໂລຫິດ ແລະ ຢາ ຫອມນ້ຳແກ້ລົມ ສາມາດລຸກໄດ້ແລ້ວ.

ທ່ານ ພູບັນດິດ ຟອງສານຸວົງ ຄົນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ປ່ວຍເປັນໂລກເບົາຫວານຕິດເຊື້ອ ແລະ ຟອກຫມາກໄຂ່ຫລັງ ປະຈຸບັນຫາຍດີແລ້ວ.

ດາຣາ ນັກຮ້ອງ  ນັກສະແດງ ທີ່ປະເທດໄທ ກໍກິນຢາ ຫມໍເສັງທັງນັ້ນ.

(ທ່ານ ຫມໍເສັງ) ຊັດໄຊ ແສງສຸລິຍະຊັດ ຮັບປະກັນ ດີແທ້ແນ່ນອນ.


ຢາດີ ມົດລູກ ( ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ກາ ຫມໍເສັງດີສຸດຍອດໃນໂລກ )

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີປັນຫາ ຫນ້າດຳ, ຫນ້າຄ້ຳ, ແກ່ກ່ອນໄຫວ ເມື່ອຍງ່າຍ ບໍ່ມີແຮງ ເນື່ອງຈາກມີບັນຫາກ່ຽວກັບມົດລູກ ຮັກສາຢູ່ໃສບໍ່ຫາຍ ຫວ້ານຊັກມົດລູກຊ່ວຍທ່ານໄດ້.


ພາບມົດລູກປົກກະຕິ

  
                                      ( ມົດລູກປົກະຕິ ;    ມົດລູກຢ່ອນ     ; ມົດລູກຕ່ຳລົງມາຄາຊ່ອງຄອດ )
            ແມ່ຍິງເມື່ອເຮັດວຽກຫນັກ ຍົກເຄື່ອງຫນັກເທົ່າໃດມົດລູກຍິ່ງຢ່ອນລົງເທົ່ານັ້ນ.
    ມົດລູກອັກເສບ ເປັນມະເລັງມົດລູກ ເຈັບປວດມົດລູກ  ປາກມົດລູກແຫ້ງ ຮ່ວມເພດສຳພັນບໍ່ໄດ້ ສຸດທ້າຍໄດ້ຜ່າຕັດອອກ.         ແຕ່ຢາຫມໍເສັງ ເຮົາຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເດີ.

ເປັນຕົກຂາວ, ມີກິ່ນເຫມັນ  ມີເຊຶ້ອລາ  ມີອາການຄັນ  ແສບຮ້ອນ  ສາເຫດຂອງການເປັນມະເຣັງປາກມົດລູກ ,ມະເຣັງເຕົ້ານົມ .

ມີຮອບເດືອນແລ້ວປວດທ້ອງທໍລະມານ ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ບໍ່ຕ້ອງອຸກໃຈ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ ກາ ຫມໍເສັງ ( ຫວ້ານຊັກມົດລູກເດີ )

ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ຂອງ ຫມໍເສັງ ລວມມີ 4 ສູດດ້ວຍກັນ.

ຫວ້ານຫນ້າຂາວ, ເຫມາະສຳລັບຄົນທີ່ມີຝ້າ ຫນ້າດຳ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຝ້າແດດ,ຝ້າລົມ,ຝ້າເລືອດ ເຫັນຜົນໄວ ຫນ້າໃສແນ່ນອນ.ພູຄາວປະສົມເຫັດຫລິນຈື  ແກ້ຕົກຂາວໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນທີ່ດູແລຜິວພັນເຮັດໃຫ້ຜິວພັນນຽນໃສ.


ຢາ ສະຕີຫລັງຄອດບຸດເຮັດໃຫ້ ຂັບນ້ຳຄາວປາໄດ້ດີ  ມີນ້ຳນົມຫລາຍ  ບໍ່ເມື່ອຍບໍ່ວິນ ລະບົບເລືອດໄຫລວຽນດີ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ ກະຊັບຊ່ອງຄອດ ແລະ ຫນ້າທ້ອງນຳອີກດ້ວຍ
ຫວ້ານຊັກມົດລູກ (ສູດ 2 ) ຮັກສາປັນຫາມົດລູກໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົກຂາວ, ມີກີ່ນໃນທີ່ລັບ, ເຊື້້ອລາໃນຮົ່ມຜ້າ, ມົດລູກຕ່ຳ  ມົດລູກຢ່ອນ, ມົດລູກອັກເສບ ເລືອດໄຫລວຽນບໍ່ດີ   ເຈັບປວດທ້ອງທໍລະມານເວລາມີຮອບເດືອນ ແລະ ອື່ນໆທຸກປັນຫາກ່ຽວກັບມົດລູກ.
  ຫວ້ານຊັກມົດລູກ  ( ສູດ 1 )  ມີສະຫມຸນໄພ 99 ຊະນິດ ອອກລິດເກື້ອກູນກັນ
ເນັ້ນຄວາມສວຍງາມ ກິນແລ້ວໃບຫນ້າຈະກ້ຽງງາມ ທາແປ້ງຕິດ, ມົດລູກສະອາດ , ຜິວພັນຜ່ອງໃສ, ຊ່ອງຄອດກະຊັບ, ກິນໃນທີ່ລັບບໍ່ມີ, ຫນ້າເອິກເຕ່ງຕຶງ ທ້ອງແບນລຽບງາມ ສຸດຍອດສະໝຸນໄພ ທີ່ ສາມາດປ່ຽນຄົນໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດບຳລຸງຮັກສາລະບົບມົດລູໄດ້ເປັນອັນດັບ 1.

ຂວດນ້ອຍກໍມີ ( ຈິ໋ວ ແຕ່ ແຈ໋ວ ) ຫວ້ານຊັກມົດລູກ


ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579
 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
www.morsenglao.blogspot.com
Email:morsenglao@hotmail.com

ປະສົບການກິນຢາດີ ຫວ້ານຊັກມົດລູກກິນແລ້ວຫນ້າໃສ ຜິວດີ.
ຢາ ຫອມນ້ຳແກ້ລົມ ແກ້ອາການຈຸກສຽບແຫນ້ນທ້ອງ ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ ເນື່ອງຈາກກິນອາຫານມີລົດຊາດເຜັດເກີນໄປ ແລະ ແກ້ວິ່ງວຽນ ເມົາລົດ ເມົາເຮືອ ແລະ ອື່ນໆ ເຫັນຜົນພາຍໃນ 15 ນາທີ.
ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ( ສູດ 1 ) ແຄບຊູນ

ຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ : ມີຄຸນນະພາບພິເສດ ແກ້ເມົາຄ້າງໄດ້ ກິນ 1 ແກ້ວກ່ອນນອນ, ອາການເມົາຄ້າງຈະຫາຍໄປໃນຕອນເຊົ້າ.
ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ຂະຫນາດ 200 ຊີຊີ
ຢາບຳລຸງໂລຫິດ ເປັນຢາທີ່ ປັບສະພາບຮ່າງກາຍແກ້ອາການກະດູກທັບເສັ້ນ, ບຳລຸງເລືອດໃຫ້ເລືອດສະອາດ ຜິວພັນດີ...

ຂີ້ມີ້ນຊັນ ຫມໍເສັງ ດັບກີ່ນໃນຮ່າງກາຍ, ກິ່ນລອງເທົ້າ, ກິ່ນປາກ ແລະ ແກ້ໂລກກະເພາະ.

ມຸກທອງ: ສະໝຸນໄພຂັດຫນ້າ, ແກ້ຝ້າ  ແກ້ສິວ   ແກ້ຫນ້າຫມອງຄ້ຳ.

ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ຂະຫນາດ 200 ຊີຊີ.

ອາຫານເສີມລົດແຢ້  ສາມາດລົດເບົາຫວານ, ແກ້ປັນຫາໂຣກຫມາກໄຂຫລັງ.
ກາເຟ ຫມໍເສັງ  ສາມາດບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ກິນແລ້ວເຮັດໃຫ້ຮ່າງການສົດຊື່ນ, ບໍ່ບີບຫົວໃຈ ກິນໄດ້ທຸກເພດ
ກາເຟຊອງກໍມີ ລົດຊາດດີ ເຫມາະສຳລັບຄົນທີ່ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ມັກດື່ມກາເຟເປັນປະຈຳ.

ຂີ້ມີ້ນຊັນ ຊະນິດແຄັບຊູນ
ຜະລິຕະພັນຂອງ ທ່ານ ຫມໍເສັງທຸກຕົວ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຫມາຍຮັບຮອງຮາລານ ຫມາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີເຫລົ້າ ຫລື ຂອງມຶນເມົາເຈືອປົນໃນຢາ ( ປອດໄພ ແລະ ກິນແລ້ວຫາຍດີ )


ເປັນໂຣກກະເພາະອືດ, ກະເພາະລົມ, ໂຣກກະເພາະອັກເວບຮັກສາໄດ້ທີ່ນີ້.

ຢາ 3 ຢ່າງຈາກ ຫມໍເສັງສາມາດຮັກສາທ່ານໄດ້

ຢາທາດນ້ຳ ກາ ຫມໍເສັງ ແກ້ທ້ອງອືດ , ມັກເອື້ອມຢູ່ຕະຫລອດ, ແກ້ກົດໄຫລຢ້ອນ.

ສາມາດຮັກສາໂລກກະເພາະອັກເສບໄດ້, ຮັກສາແຜໃນກະເພາະ, ເຄືອບແຜໃນກະເພາະ, ກຳຈັດກິ່ນປາກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຮັກສາໂລກຜິວຫນັງ ຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ເຣື້ອຮັງ ສິວ ຝີ ຫນອງ...


ບຳລຸງຮ່າງກາຍປັບ 4 ທາດ ດິນ,ນ້ຳ, ລົມ: ໄຟ ໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ສົມດຸນ, ປ້ອງກັນພະຍາດມາບຽດບຽນ ເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ ນອນຫລັບດີ  ແກ້ໂຣກທາງສະຫມອງ  ເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ ( ໂຣກໄມເກຣນ )   ໂຣກປະສາດອ່ອນເພຍ  ເຫັນຜົນພາຍໃນ 7 ວັນ.


ເປັນໂຣກສະເກັດເງີນ ( ກິນຢາ ຫມໍເສັງແລ້ວຫາຍດີ )

ກ່ອນກິນຢາ ເຈັບ ແສບ ທໍລະມານ ສາມີຄິດວ່າເປັນໂຣກເອດ
ຫລັງກິນຢາ ຫມໍເສັງ 3 ເດືອນ


เพิ่มคำอธิบายภาพคนมาสั่งชื้อผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย

วัน เสาร์, วันที่ 16 / 07 / 2011 ที่ สาขาเวียงจันทร์


                                 ผลิตภัณฑ์ หมอเส็ง สุดยอคุณภาพดี


ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579
 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
www.morsenglao.blogspot.com
Email:morsenglao@hotmail.com

ยา และ อาหารเสรีม หมอเส็ง

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา โทร 020 22228597 ; 77555579
ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ສະເນ່ຂອງເພດຍິງໂດຍສະເພາະ
ມົດລູກຍົກ  ແກ້ຕົກຂາວ ເຮົດໃຫ້ຜູ້ຍິງຫນ້າໃສ  ຮ່າງກາຍພາຍນອກ ແລະ ປາກມົດລູກຟິດກະຊັບ  ດັບກິ່ນໂຕໄດ້
ຢາດີ ຫມໍເສັງ. ປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນທໍລະມານ ຢ່າລືມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເດີ ທ່ານຫາຍດີແນ່ນອນ

ລົດໄຂມັນຕົ້ນແຂນ ຕົ້ນຂາ, ລົດໄຂມັນຫນ້າທ້ອງ,ລົດໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລຶອດ, ລົດໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ ສາເຫດທີ່ເປັນໂລກຮ້າຍຕ່າງໆ ຮັບປະທານ ເຫັນຜົນພາຍໃນ 7 ວັນເດີ
ສະຫນັບສະຫນູນງານ ດ້ານສັງຄົມຕ່າງ ເຊັ່ນ: ງານ ຊີເກມ, ງານສະຫລອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຄົບຮອບ450 ປີ


ສົນໃຈທຸລະກິດ ຫມໍເສັງຈ່າຍ ວັນລະ 1.000 ບາດ ຫາ 20.000ບາດ ຕໍ່ວັນ ລາຍລະອຽດEmail: morsenglao@hotmail.com 
 ໂທສາຍດ່ວນ 020​2222​ 8597 ທ່ານ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 85620 22228597 ; 56999579 ; 77555579
 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
www.morsenglao.blogspot.com
Email:morsenglao@hotmail.com

No comments:

Post a Comment