Tuesday, September 20, 2011

ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ บริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002) จำกัด , ສົນໃຈທຸລະກິດ ໝໍເສັງ ຄຣີກເບິ່ງ WWW.morsenglao.blogspot.com ຮັບສະໝັກ ສະມາຊິກ, ຕົວແທນຈ່ຳໜ່າຍ ລາຍໄດ້ດີ ໂທ:020 56999579 ; 22228597Mr KhamPhat Email:morsenglao@hotmail.com, ด้วยแผนการตลาดที่ทำง่าย ให้รายได้สูง ยุติธรรมและถูกกฎหมาย "ท่านก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริง"

ประวัติความเป็นมาและความมั่นคงของ
บริษัท แสงสุริยะฉัตร(2002) จำกัด
ด้วย ภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนับ ร้อยๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงสุดและได้เผยแพร่ ประโยชน์อเนกอนันต์นี้ สู่สาธารณชนโดยผ่านกระบวนการทางการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและถูกต้อง ตามกฎหมาย อันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของชีวิตผู้คนจำนวนมากมาย ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย ตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย ตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2545 และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2545 ณ สำนักงานเลขที่ 703 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ จากนั้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2546 จึงได้ลงทุนสร้าง โรงงานขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอหนองแค จ.จังหวัดสระบุรี เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็งให้ความสามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี บริษัทฯได้พัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายใน ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปสู่ตลาดโลกในนานาอารยประเทศพร้อมทั้ง เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด ณ บัดนี้บริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกและมอบโอกาสทางธุรกิจ ที่เหนือระดับให้กับบุคคลทั่วไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคน

ประวัติ"คุณหมอเส็ง" ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร แพทย์ที่ปรึกษาคลีนิคสุขภาพไตรเวชศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันออก หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หมอเส็ง” หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและจีน ด้วยวัยกว่า 70 ปี กับการคลุกคลีอยู่กับร้านขายยาแผนโบราณมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก หมอเส็งจึงได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการปรุงยาอย่างละเอียดและจดจำตัวยา สมุนไพรทุกชนิดได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการผลิตหรือการปรุงยาจากสมุนไพรไทยและจีน ซึ่งสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ที่นับวันจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่น้อยคนเต็มที เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้ความชัดเจนในเรื่องสมุนไพรแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์อันยาวนาน ซึ่งประสบการณ์ ความสามารถเหล่านี้ หมอเส็งใช้เวลาเรียนรู้สั่งสมมาจนแตกฉาน…
"บ้านเดิมผมอยู่ที่บางคล้า แปดริ้ว เป็นร้านขายยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป ทั้งก๋งและเตี่ยหรือเรียกว่า ทั้งตระกูลผมเป็นหมอยา ซึ่งมีความชำนาญด้านสมุนไพรมาตลอด เตี่ยผมเป็นหมอมาจากเมืองจีน แกจะสอนผมให้รู้จักการใช้สมุนไพรซี่งการศึกษาแพทย์แผนโบราณนั้นยากมากต้อง เรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ถ้าจะใช้สมุนไพรรักษาโรคให้ถูกหลักและให้ออกฤทธิ์รักษาอย่างได้ผลต้องแตกฉาน สมุนไพรเพียงชนิดเดียวไม่สามารถรักษาได้ผลต้องนำสมุนไพรแต่ละชนิดนำมาผสม ผสานกันจึงจะออกฤทธิ์ในการรักษาอย่างได้ผลและจะต้องวินิจฉัยโรคของคนไข้ให้ ดีเสียก่อนจึงจะปรุงยารักษาให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมได้รับการเรียนรู้มาอย่าง ลึกซึ้ง"
กระทั่งได้แยกตัวออก มาเปิดร้านของตัวเองที่กรุงเทพฯ รักษาโรคทั่วไปเป็นหมอคู่กับเตี่ยมาตลอด จนเตี่ยอายุมากจึงวางมือให้หมอเส็งดำเนินการต่อไปเพราะเห็นว่าความรู้ความ สามารถของหมอเส็งเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้แล้ว หมอเส็งได้ไปสอบใบอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งทางด้านเวชกรรมและเภสัชกรรม ซึ่งคนที่จะไปสอบได้ต้องมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี ไม่ใช่ใครก็ไปสอบได้ ซึ่งเมื่อสมัยนั้นร้านขายยาแผนโบราณ ยังมีไม่มากนัก ต่อเมื่อมียาแผนปัจจุบันเข้ามาหมอเส็งก็ขายยาแผนปัจจุบัน ควบคู่กันไปด้วย ทั้งขายทั้งเป็นหมอไปในตัว พอมาระยะหลังยาฝรั่งเริ่มมาแรง ผู้คนหันไปนิยมกันมากขึ้นด้วย เหตุเพราะกินง่ายและไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนยาแผนโบราณขณะเดียวกันการแข่งขันของ ยาแผนปัจจุบันได้ขยายตัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว หมอเส็งจึงหันมาเน้นในเรื่องของสมุนไพรทั้งไทยและจีนตามที่ตัวเองถนัดมาก ขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคเกี่ยวกับสตรี ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ เลือดลมหรืออาการทางสมองที่เรามักจะพบในคนสูงอายุ และล่าสุดที่ หมอเส็งได้เพียรพยายามศึกษามากกว่า 10 ปี นั่นก็คือมหัศจรรย์ แห่งสมุนไพรไทย ที่ชื่อ “ว่านชักมดลูก”
ສົນໃຈທຸລະກິດ ໝໍເສັງ ຄຣີກເບິ່ງ
ຮັບສະໝັກ ສະມາຊິກ, ຕົວແທນຈ່ຳໜ່າຍ ລາຍໄດ້ດີ
ໂທ:020 56999579 ; 22228597
Mr KhamPhat Delivery in Laos

www.morsenglao.blogspot.com | morsenglao@hotmail.com


ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร 1
ผสมสมุนไพรกว่า 99 ชนิด
บำรุงร่างกายด้วยว่านชักมดลูก จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว บรรเทาอาการ ปวดแสบปวดร้อนในช่องคลอด ช่วยขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื้น มีน้ำมีนวล
และที่เคยมีความดันต่ำ เลือดน้อย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เวียนศรีษะ ใจสั่น ใจหวิว จะเป็นลม มือ-เท้า เย็นชา นอนไม่หลับ อาการเหล่านี้จะมีผลพลอยได้ทำให้หายไป
ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร1 เป็น ยาบำรุงจากภายในของสตรี ทำให้มีอารมณ์ทางเพศสมบูรณ์ ดับกลิ่นปาก กลิ่นตัวกลิ่นภายในช่องคลอด ช่วยให้ผิวพรรณ ใบหน้า ขาวนวล และมีเลือดฝาด ช่วยเสริมสร้างทรวงอกให้เต่งตึง กระชับ ไม่หย่อนยาน ช่วยลดอาการปวดอย่างรุนแรง ช่วยรักษาอาการปวดหน่วง เสียวมดลูก เจ็บท้องน้อยได้ดี มีผลในการลดหน้าท้องที่หย่อนยาน จากการคลอดบุตร ใช้แทนการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร และเสริมสร้างน้ำนมแม่ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ลดอาการมือ-เท้าเย็น หนาวในอกขนาด 750 cc
ราคาปกติ 3,200
ราคาสมาชิก 2,700

ยาน้ำว่านชักมดลูกสูตร 2
(สมุนไพร 42 ชนิด)

บำรุง ร่างกายด้วยว่านชักมดลูกจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว บรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องคลอด ช่วยขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื่น มีน้ำมีนวล เป็นยาบำรุงจากภายในของสตรี ทำให้มีอารมณ์ทางเพศสมบูรณ์ ดับกลิ่นปาก กลิ่นตัว กลิ่นภายในช่องคลอด ช่วยให้ผิวพรรณใบหน้าขาวนวล และมีเลือดฝาด ช่วยเสริมสร้างทรวงอกให้เต่งตึง กระชับ ไม่เหี่ยวย่น หย่อนยาน ช่วยลดอาการปวดหน่วงอย่างรุนแรง ช่วยรักษาอาการเสียวมดลูก ลดหน้าท้องหดตัวเล็กลง ใช้แทนการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร และช่วยเสริมสร้างน้ำนมของคุณแม่ ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ลดอาการมือ-เท้าเย็น และหนาวในอก
ขนาด 750ccราคาปกติ 2,500ราคาสมาชิก 2,150

ยาบำรุงร่างกายเบอร์2 (กล่องเหลือง)
ผสมสมุนไพรกว่า 38 ชนิด

เป็นยาบำรุงร่างกายเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย ทานได้ทุกเพศทุกวัย
คนสูงอายุ ที่ ร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย แขนขาไม่มีแรง จิตใจห่อเหี่ยว ซึมเศร้า หน้าตาซูบซีด เป็นยาบำรุงธาตุทั้ง 4 สร้างภูมิคุ้มกันโรค สตรีที่มีความดันต่ำ มี อาการมึนหัว หน้ามือ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายอึดอัดหน้าอก หายใจไม่เต็มอิ่ม ใจสั่น ตกใจง่าย เครียดง่าย จิตใจ ห่อเหี่ยวซึมเศร้า มือ-เท้าเย็นชา มีลมในกระเพาะอาหารนอนหลับยาก เมื่อทานยาบำรุงร่างกายติดต่อกันเรื่อยๆ จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาการทางสมองที่เกิดจาก ความดัน อุบัติเหตุ หลอดเลือดในสมองตีบหรือเพราะความชราจน เกิดอาการเดินโครง เดินเซ เดินช้าพูดช้า แขนขาไม่มีแรง หน้าตาซีด รอยยิ้มไม่สดชื่น จะสังเกตุได้จากเวลามีความเศร้าแฝงอยู่ ง่วงนอนเป็นประจำ เมื่อทานบำรุงติดต่อกัน จะมีอาการแข็งแรงสดชื่นขึ้น หญิงหรือชายที่ มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายเวลานอน หรือนอนไม่เพียงพอจะเกิดอาการเหมือนคนไม่มีกำลัง มืนงง ปวดหัวเบื่อหน่าย เมื่อยตึงตามร่างกาย ร้อนในง่าย เมื่อทานยาบำรุง อาการเหล่านี้จะดีขึ้น คนที่ผอมแห้งแรงน้อย ก็ทานได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นขนาด 750cc.ราคาปกติ 2,500ราคาสมาชิก 2,150


ยาน้ำบำรุงร่างกายกล่องแดง
มีฤทธิ์แรงกว่ายาบำรุงร่างกายสูตร (2) กล่องสีเหลืองกว่า 7 เท่า
สรรพคุณเด่น
-ดื่มแล้วผิวพรรณสวยงาม มีน้ำมีนวล ผิวละเอียดมากขี้น
-เป็น ยาเสริมสร้างสมองให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ สมองฟ่อ อัลไซเมอร์ พากินสัน หรือสมองมีอาการมึนงง สมองสั่งงานช้า
-ช่วยรักษาอาการเดินช้าลง เดินโครง เดินเซเหมือนคนไม่มีกำลัง แขน ขา ไม่มีแรง เนื่องจากอายุที่มากขึ้น
-ยา บำรุงร่างกายกล่องแดง เป็นยาที่ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ ใครก็ตามที่มีร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลียมาก ๆ ไม่ว่าท่านจะรักษาอย่างไร อาการก็ไม่แข็งแรงขึ้น หากท่านใช้ยาบำรุงร่างกายกล่องแดง เพียง 1 สัปดาห์ จะสังเกตุเห็นว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นดีมาก
ขนาด 750 cc.ราคาปกติ 4,500ราคาสมาชิก 3,700ยาน้ำกระชายดำตราหมอเส็ง
เข้มข้นด้วยสมุนไพรหว่า 61 ชนิด ช่วยให้อารมณ์ทางเพศของผู้ชายสมบูรณ์ขึ้น มีปริมาณน้ำเชื้อมากขึ้น ความเป็นชายแข็งตัวและทนทานมากขึ้น และยังช่วยบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อย เหน็บชา ปวดหลัง ปวดคอ หัวเข่า ช่วยบำบัดอาการของโรคเก๊าต์รูมาติซั่ม รูมาตอยล์เรื้อรัง บำบัดอาการโลหิตจาง มึนศรีษะ หน้ามือ เป็นลมบ่อย
สรรพคุณเด่น
-ช่วยบำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจไม่เต็มอิ่ม
-ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดหัวเข่า
-ช่วยบำบัดอาการโรคเก๊าต์ รูมาติซั่ม รูมาตอยล์เรื้อรัง
-ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อท่านชายให้มีมาก และแข็งแรงขึ้น
-ช่วยให้อารมณ์ทางเพศของชายที่ไม่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์ขึ้น
-ช่วยบำบัดคนที่โลหิตจาง มีอาการมึนศรีษะ
-ช่วยบรรเทาอาการเหน็บชา และต่อมลูกหมากโต
ขนาด 750ccราคาปกติ 2,000ราคาสมาชิก 1,750

ยาสตรี เบอร์ 2 (ผสมว่านชักมดลูก)มีส่วนผสมของสมุนไพรกว่า 109 ชนิด
เป็น ยาน้ำที่เอาสรรพคุณบางอย่างของว่านชักมดลูก มารวมกับยาบำรุงร่างกายมาไว้ในขวดเดียวกัน ทำให้ยาสตรี เบอร์ 2 เป็นยาน้ำที่ให้สรรพคุณ ของยาบำรุงร่างกายและว่านชักมดลูกในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับวัยทอง ผู้ที่หมดฮอร์โมน เลือดน้อย
สรรพคุณเด่น
-ช่วยบำรุงจากภภายในของสตรี
-ทำให้มีอารมณ์ทางเพศสมบูรณ์
-ดับกลิ่นปาก กลิ่นตัวภายในช่องคลอด
-ช่วยให้ผิวพรรณ ใบหน้า ขาวนวล และมีเลือดฝาด
-ช่วยเสริมสร้างทรวงอกให้เต่งตึง กระชับ ไม่หย่อนยาน
-ช่วยรักษาอาการปวดหน่วง เสียวมดลูก เจ็บท้องน้อยได้ดี
-ใช้แทนการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร และเสริมสร้างน้ำนมแม่
ขนาด 7
00 cc.
ราคาปกติ 2,500
ราคาสมาชิก 1,850
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร พลูคาวผสมเห็ดหลินจือช่วย บำรุงผิวพรรณ เหมาะสำหรับคนผิวแห้ง ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลเป็นสีชมพู แก้ปวดเมื่อยตึงชาตามร่างกายผู้หญิงที่มีตกขาวมากรับประทานแล้วอาการจะดี ขึ้น สรรพคุณเด่น-ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แก้อาการหนาวในอก
-ช่วยลดอาการมือ - เท้าเย็น
-บำรุงเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ทำให้ฝ้าจางลง
-ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึง ลบรอยเหี่ยวย่น
-เหมาะสำหรับคนผิวแห้ง ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
-ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บำรุงกระดูก
-แก้ปวดเมื่อย ตึงชาตามร่างกาย
-เหมาะกับสตรีที่มีตกขาวมากกว่าปกติ
ขนาด 750 cc
ราคาปกติ 1,700
ราคาสมาชิก 1,250
ยาบำรุงกำลัง เบอร์ 2 (ชนิดแคปซูล)
ยาเผาพลาญไขมัน เป็นยาธาตุไฟ เป็นยาที่มีความร้อนสูง
มีหน้าที่เผา พลาญอาหาร เผาพลาญไขมันส่วเกิน เผาพลาญเชื่อโรค และสิ่งเป็นพิษต่างๆ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย มีฤทธิ์เป็นยาระบายเล็กน้อย เพราะฉะนั้นเมื่อรับประทานแล้ว เวลาถ่ายปกติจะมีไขมันถูกละลายด้วยยาบำรุงกำลังเบอร์ 2 ปนออกมากับของเสียที่ถ่ายออกมาด้วยเมื่อกินทุกวัน จากการที่ถ่ายของเสียออกมาเรื่อยๆ จึงทำให้ไขมันหน้าท้อง ไขมันที่หน้าขา ไขมันตามตัวจะค่อยๆลดลง น้ำหนักตัวก็จะลดลงด้วย เปรียบเสมือนผู้ใช้ดูแล้วจะตัวเล็กและผอมลง เปรียบได้เป็นยาละลายไขมัน และลดน้ำหนัก แต่เป็นยาที่ทานแล้วไม่มีผลข้างเคียง ไม่ทำให้ท้องเสีย ไม่ทำให้อ่อนเพลีย ไม่ทำให้ใจสั่น หน้ามืด ตาลาย ปวดหัว เครียด หรือนอนไม่หลับ
ขนาด 100 cap
ราคาปกติ 2,000
ราคาสมาชิก 1,750


ว่านชักมดลูก สูตร 1 (199)
ชนิดแคปซูล

มีสรรพคุณคล้ายว่านชักมดลูก สูตร1 ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว บรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องคลอด ช่วยขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ผิวพรรณชุ่มชื่น มีน้ำมีนวล บำรุงโลหิต ใช้แทนการอยู่ไฟ ร่างกายกระชับ ดับกลิ่นภายในช่องคลอด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรับประทานยาน้ำ พกพาได้สะดวก
ขนาด 100CAPราคาปกติ 3,200ราคาสมาชิก 2,900
ยาว่านชักมดลูก เบอร์ 2 ชนิดแคปซูล(สมุนไพรหน้าขาว)สรรพคุณเด่น
-ช่วยปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำ เหี่ยวย่น ผิวแห้ง ผิวมัน ผิวดำที่เกิดจากฝ้าแดด ฝ้าลม ฝ้าเลือด ฝ้าที่เกิดจากยาคุมให้ขาวนวลขึ้น
-ช่วยลบรอยเหี่ยวย่นให้กระชับ เนียนละเอียดขึ้น มีน้ำมีนวลขึ้น
-ช่วยกระชับกล้ามเนื้อเสริมหน้าอกให้เต่งตึงเป็นยาที่รักษาจากภายในสู่ภายนอก
ว่านชักมดลูก เบอร์ 2 ชนิดแคปซูล หรือ ยาหน้าขาว มีส่วนผสมพิเศษ จากดอกของว่านชักมดลูก ซึ่งต้นหนึ่งๆ จะมีดอกแค่หนึ่งดอกเท่านั้นข้อสำคัญเมื่อผิวเริ่มดีขึ้นไม่ควรหยุดกินยาจนกว่าผิวที่ด่างดำจะหายไป ขนาด 100 CAP
ราคาปกติ 2,200
ราคาสมาชิก 1,950

ขมิ้นชันตราหมอเส็ง ( ชนิดแคปซูล )ขมิ้น ชันตราหมอเส็งใช้ขมิ้นชันประกอบกับสมุนไพรหลายชนิด เป็นสูตรพิเศษ มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่นท้อง หรือปวดท้อง ช่วยย่อยอาหาร และมีสรรพคุณพิเศษที่ช่วยขับสารพิษต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่เกิดจากอาหาร หรือสารพิษ จากยารักษาโรคที่เรากินเข้าไปทุกวัน แล้วตกค้างอยู่ในร่างกาย ยาขมิ้นชันตราหมอเส็ง ช่วยกำจัดกลิ่นเหล้าและบุหรี่ที่คนเรากินหรือสูบเข้าไป และยังช่วยกำจัดกลิ่นปาก กลิ่นน้ำลาย กลิ่นลมหายใจ
-กลิ่นจมูกที่เกิดจากไซนัส จะหายไป หรือน้อยลง
-กลิ่นตัว กลิ่นเท้า ที่เกิดจากการใส่รองเท้า จะหมดไป
-กลิ่นที่อับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่องคลอด กลิ่นอับชื้นตามซอกแขน ซอกขา จะหายไป
-กลิ่นสาบของคนสูงอายุ หรือกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของคนเราจะหมดไป
ขนาด 100 cap
ราคาปกติ 2,000
ราคาสมาชิก 1,750


กาแฟผสมสมุนไพรตราหมอเส็ง (ชนิดซอง)กาแฟ ผสมสมุนไพรตราหมอเส็งมีสรรพคุณจากสมุนไพรที่ผสมเข้าไป ซึ่งช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่สะอาด เช่น กลิ่นปาก กลิ่นลมหายใจ , กลิ่นตัว , กลิ่นใต้ร่มผ้า , และกลิ่นเท้า กาแฟสมุนไพรตราหมอเส็งยังช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงไม่อ่อนเพลีย ไม่ง่วงนอน ไม่มึนหัว
สูตร 1 ผสมยาบำรุงร่างกาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่น ไม่เหนื่อย ไม่เพลีย ไม่ง่วง
สูตร 2 ผสมขมิ้นชัน ช่วยให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวล ผิวละเอียดสวยขึ้น ช่วยกำจัดกลิ่นไม่สะอาดให้หายไป
*กาแฟตราหมอเส็ง คนเป็นโรคเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้สารให้ความหวานจากทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นโทษกับคนที่เป็นโรคเบาหวาน
ขนาด 25 ซอง
ราคาปกติ 650
ราคาสมาชิก 550ขนาด 12 ซอง
ราคาปกติ 380
ราคาสมาชิก 300
ສົນໃຈທຸລະກິດ ໝໍເສັງ ຄຣີກເບິ່ງ
ຮັບສະໝັກ ສະມາຊິກ, ຕົວແທນຈ່ຳໜ່າຍ ລາຍໄດ້ດີ
ໂທ:020 56999579 ; 22228597
Mr KhamPhat Delivery in Laos


 ด้วยแผนการตลาดที่ทำง่าย
ให้รายได้สูง
ยุติธรรมและถูกกฎหมาย
"ท่านก็สามารถสร้างฝันให้เป็นจริง" 
 

แผนธุรกิจสร้างรายได้การสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระ (Distributor)ก้าวแรกสู่การสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด
ด้วยแผนการตลาดที่ทำง่าย ให้รายได้สูง ยุติธรรมและถูกกฎหมาย
-ด้วยค่าสมัครสมาชิกเพียง 500 บาท รับทันที

1.คู่มือดำเนินธุรกิจ 1 ชุด
2.สินค้าขนาดทดลอง 200
cc. 1 ขวด
3.บัตรสมาชิก 1 ใบ
4.สิทธิซื้อสินค้าราคาสมาชิก ที่สามารถนำไปสร้างกำไรได้ทันที
5.คอร์ส อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเทคนิคการสร้างรายได้
6.สิทธิในการรับผลตอบแทนจากการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.สามี-ภรรยา สมารถสมัครร่วมกันได้
3.ใช้สำเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ, ฯลฯ
เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
4.เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะมีสถานะเป็นสมาชิก โดยมีอายุสมาชิก 1 ปี
และก้าวต่อไป : เมื่อ สมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระ ได่บริโภคหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าคะแนนส่วนตัวครบ 300คะแนน (PV) โดยไม่จำกัดเวลาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับเงิน (Silver) ทันที พร้อมได้รับผลประโยชน์เป็นโบนัสต่างๆ ดังนี้...
รายได้ทางที่ 1
1.โบนัสสร้างทีมนี้ บริษัทจะจ่ายให้ในวันรุ่งขึ้น เมื่อคะแนนด้านซ้าย และด้านขวาครบทุก 300
PV
2.
คะแนนสร้างทีมสูงสุดต่อวันต่อรอบ คือ ด้านซ้าย และด้านขวา ด้านละ 6,000 PV และโบนัสสูงสุดต่อวันต่อรอบ 20,000 บาท
ดังนั้น สูงสุด 30 วัน
x 20,000 บาท = 600,000 บาทต่อเดือน
รายได้ทางที่ 2 โบนัสร้างทีม ผู้จำหน่ายอิสระระดับเงิน(Silver) สนับสนุนให้สาย A และสายงาน B ได้บริโภคหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ให้มีคะแนนสะสมครบสายงานละ 30,000 คะแนนขึ้นไป จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทอง(Gold) ทันที
1.คะแนนสะสมไม่มีกำหนดระยะเวลา ในการนับเพื่อขึ้นตำแหน่งคุณวุฒิ
Gold2.โบนัสบริหารทีม บริษัทจะจ่ายให้ในวันที่5 ของเดือนถัดไป

รายได้ทางที่ 3 โบนัสแนะนำส่วนตัว
ผู้จำหน่ายอิสระระดับเงิน (
Silver) ขึ้นไป แนะนำโดยตรง ให้กับลูกค้าหรือผู้สนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระครบ 5 คน และทั้ง 5 เมื่อได้ก้าวสู่ระดับเงิน (Silver)ทั้งหมด จะได้รับ
1.โบนัสแนะนำส่วนตัว บริษัทจะจ่ายให้ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2.แม้ว่า
Sliver 5 คนนี้ จะอยู่เพียงด้านหนึ่งด้านใดของเรา
โบนัสแนะนำส่วนตัว 10
% เราก็ยังได้รับอยู่
3.ไม่ต้องรักษายอดขายส่วนตัว และยอดกลุ่ม

  • จุดเด่นของแผนการตลาด
1.นับคะแนนจากยอดขาย 2 ฝั่งลึกไม่กำหนดจำนวนชั้น2.ตำแหน่ง เมื่อขึ้นแล้วไม่มีตก3.ไม่ต้องรักษายอดส่วนตัว และยอดกลุ่ม4.สะสมยอดไว้ได้ตลอดแม้คุณสมบัติส่วนตัวไม่ครบ5.ระบบธุรกิจทั้งหมดสามารถเป็นมรดกได้6.สามารถรับรายได้ทั้งรายวันและรายเดือน7.ไม่มีคูปองหักยอดโบนัสใดๆ ทั้งสิ้น

No comments:

Post a Comment