Tuesday, January 24, 2012

Happy New Year 2012 , Donkoy , Kp pramacy import- export Co.,LTD TEL: 020 2222 8597 / 5699 9579, แผนการตลาดเบื้องต้นและตำแหน่งทางธุรกิจ

แผนการตลาดเบื้องต้นและตำแหน่งทางธุรกิจ

1.
สมัครเป็นเจ้าของกิจการ (Business Owner) เป็นตัวแทน หรือเปิดเป็นศูนย์ธุรกิจ โดยเจ้าของธุรกิจจะต้อง
เข้ารับปรึกษา เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องที่บริษัท ท่านจะมีที่ปรึกษาให้การแนะนำอย่างใกล้ชิด

2.
สมัครเป็นสมาชิก (Member) การซื้อสินค้าใช้โดยมียอดสะสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระยะเวลาการ
ซื้อสินค้าใช้ในโอกาสต่อไปได้ส่วนลดเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้รับการฟังบรรยายพิเศษด้านสมุนไพรและ
นโยบายการสร้างการตลาด **( ซื้อสินค้าหรือทำธุรกิจกับทางบริษัท อีกทั้งสะสมคะแนนให้ตลอดอายุสมาชิก)

3.
สมัครเป็นผู้บริโภค (Consumer) เป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าใช้โดยรักษาสุขภาพและต้องการมีสุขภาพดี
**( ซื้อสินค้าด้วยราคาสมาชิกแต่ไม่ได้รับคะแนนสะสม)
เงื่อนไขการสมัครและการเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก

1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ( เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นเจ้าของกิจการ )
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงเทพ ( เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นเจ้าของกิจการ )

2. ค่าธรรมเนียม ในการสมัครสมาชิก 500.- บาท

สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะได้รับ

- คู่มือการดำเนินธุรกิจ
- คู่มือการดำเนินธุรกิจ คู่มือผลิตภัณฑ์
- สิทธิซื้อผลิตภัณฑ์หมอเส็งในราคาสมาชิก
- ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรหมอเส็ง 1 ขวด มูลค่า 700.- บาท (ฟรี)
- คอร์ส อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หมอเส็งและการสร้างรายได้จากธุรกิจเครือข่าย

รับฟังคุณหมอบรรยาสรรพคุณยาและอบรมฟรี!
หากทำธุรกิจ คุณจะมีรายได้ 3 ทางกับการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับหมอเส็ง
1.โบนัสสร้างทีม บริษัทจะจ่ายให้ 1,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารในวันรุ่งขึ้น เมื่อคะแนนด้านซ้าย-ขวาครบ 300 คะแนน

2. โบนัสบริหารทีม เมื่อมีคะแนนโบนัสสร้างทีมครบ 35,000 คะแนน มีสิทธิ์รับโบนัสบริหารทีม 3 ระดับ

โบนัสสร้างทีม 100,000 บาท/เดือน รับ โบนัสบริหารทีม 20,000 บาท
โบนัสสร้างทีม 200,000 บาท/เดือน รับ โบนัสบริหารทีม 50,000 บาท
โบนัสสร้างทีม 300,000 บาท/เดือน รับ โบนัสบริหารทีม 100,000 บาท

3. โบนัสแนะนำ ทุกคนที่ท่านแนะนำมา เมื่อมีคะแนน ท่านจะได้รับ 10%

ข้อดีของแผนการตลาิดบริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด
1. นับคะแนนจากยอดขาย 2 ฝั่งลึกไม่กำหนดจำนวนชั้น รายได้ทวีคูณ
2. มีโบนัสบริหารองค์กรมอบให้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ
3. สามารถมีรายได้ถึง 3 ทาง และโตฝั่งเดียวก็สามารถมีรายได้จากระบบธุรกิจนี้
4. ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ตกลงมา และท่านมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งคุณวุฒิพิเศษสูง ขึ้นไปอีกหลายระดับ ในบริษัท พร้อมกับได้รับผลประโยชน์พิเศษเพิ่มมากขึ้น
5. ยอดจะสะสมไว้ตลอด แม้คุณยังไม่ได้เริมทำธุรกิจ
6. เพียงสมัครสมาชิกก็สามารถดำเนินธุรกิจและรับส่วนลดซื้อสินค้า
7. ไม่ต้องรักษายอดขายส่วนตัวและยอดกลุ่ม
8. ระบบธุรกิจทั้งหมดสามารถเป็นมรดกได้ และไม่จำกัดจำนวนรหัสสมาชิก
9. สามารถรับรายได้โบนัสทั้งรายวันและรายเดือน
10.ไม่มีคูปองหักยอดโบนัสใด ทั้งสิ้น

ตำแหน่งพร้อมคุณวุฒิ

1.
ตำแหน่ง Silver คุณสมบัติสะสมคะแนนให้ครบ 300 คะแนน
สะสมคะแนน ซ้าย 300 คะแนน ขวา 300 คะแนน
รับโบนัส 1,000 บาทต่อวัน รับสูงสุด 20,000 บาท/วัน/รอบ/รหัสสมาชิก

2.
ตำแหน่ง GOLD คุณสมบัติ สะสมคะแนน
ฝั่งซ้าย 30,000 PV ฝั่งขวา 30,000 PV

3.
คุณวุฒิฉัตรทอง โบนัสสร้างทีม สะสม 100,000 บาท
4. คุณวุฒิฉัตรไพลิน โบนัสสร้างทีม สะสม 1,000,000 บาท
5. คุณวุฒิฉัตรมุก โบนัสสร้างทีม สะสม 3,000,000 บาท
6. คุณวุฒิฉัตรทับทิม โบนัสสร้างทีม สะสม 5,000,000 บาท
7. คุณวุฒิฉัตรมรกต โบนัสสร้างทีม สะสม 7,000,000 บาท
8. คุณวุฒิฉัตรเพชร โบนัสสร้างทีม สะสม 10,000,000 บาท


No comments:

Post a Comment