Tuesday, April 10, 2012

ຂ່າວດີ ສັງຊື້ສີນຄ້າຫມໍເສັງ ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ300PV; ໂບນັດພິເສດ ຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ 1,000ບາດ ທັນທີ TEL 020 59962888

ຂ່າວດີ ສັງຊື້ສີນຄ້າຫມໍເສັງ ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ300PV ຄະແນນໃນ1ບິນ ຮັບຟຣີທັນທີ ກາເຟເພຶ່ອສຸຂະພາບ ສະຫມຸນໄພຫມໍເສັງ1ກັບ  
 ຮີບດ່ວນເພາະຂອງແຖມມີຈຳນວນຈຳກັດ
ແລະ ໂບນັດພິເສດ ຊ່ວງປີໃໝ່ລາວ 1,000ບາດ ທັນທີ

ໂທສາຍດ່ວນ TEL: 5996 2888 / 2222 8597 / 7755 5579


ປະກາດ
ຮັບແຟນຊາຍ ສາຂາ ຈໍ່າໜ່າຍ ຢາສະໝຸນໄພ ໝໍເສັງ ລາຍໄດ້ວັນລະ1,000ຫາ20,000ບາດ
ເຮັດງ່າຍໆ ໄດ້ເງິນ ຈີງໆໆໆ 
 
   ຂ່າວດີຂ່າວໃໝ່ ເພຶ່ອສຸຂະພາບ ສຳລັບທ່ານ
       ຫາກທ່ານມີບັນຫາສຸຂະພາບ ກວດແລ້ວບໍ່ພົບອາການ, ໄປຮັກສາຫລາຍບ່ອນແລ້ວຍັງບໍ່ດີຂື້ນ
 ຫຼື ຫາກທ່ານມີອາການເຫຼົ່ານີ້: ຢາສະໝຸນໄພ ໝໍເສັງ ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ເຊັ່ນ:
ສຳລັບທ່ານຍິງ: ເປັນລົງຂາວ,ໜາວໃນອົກ,ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ປະຈຳເດຶອນມາໜ້ອຍ ມົດລູກຕ່ຳ ມົດລູກໃຫຍ່ ແລະ ຢ່ອນຍານ,ປວດທ້ອງນ້ອຍ,ປວດໜ່ວງ ແລະ ມີເຊຶ້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ,ມີກິ່ນ,ມົດລູກບໍ່ສະອາດ, ມົດລູກບໍ່ແຂງແຮງ, ຜະໜັງມົດລູກແຫ້ງ, ບໍ່ມີນ້ຳຫຼໍ່ລຶ່ນ, ມົດລູກບາງ ເຈັບ ແສບ ຄັນບໍລິເວນທີ່ລັບສະເພາະ, ບໍ່ມີອາລົມທາງເພດ, ເຊັກເສຶ່ອມ, ໄວທອງ ໝົດປະຈຳເດືອນ ຮໍໂມນໜ້ອຍ, ຊ່ອງຄອດບໍ່ຟິດ ບໍ່ກະຊັບ, ໜ້າເອິກບໍ່ເຕັ່ງຕຶງ, ໜ້າທ້ອງແຕກລາຍຫຼັງຄອດລູກ ຮ່າງກາຍບໍ່ອົບອຸ່ນ, ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄຟຫຼັງເກີດລູກ, ມົດລູກບໍ່ເຂົ້າອູ່ ຂັບນ້ຳຄາວປາ, ຜິວຫຍາບ ຜິວແຫ້ງ ຜິວພັນບໍ່ມີນ້ຳມີນວນ, ສິວ, ກຣະ ຝ້າເລືອດ ຝ້າລົມ ຝ້າຈາກຢາຄຸມກຳເນີດ.
   ສຳລັບທ່ານຊາຍ ຫຼື ທ່ານຍິງ: ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ອ່ອນເພຍ ເມຶ່ອຍງ່າຍ ແຂນຂາບໍ່ມີແຮງ ປວດເມຶ່ອຍ,    ເໜຶ່ອຍຊາ ໜ້າມຶດຕາລາຍ, ມຶນຫົວງ່າຍ ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຫົວໄມເກຣນ,ໃຈສັ່ນ,ຫາຍໃຈບໍ່ເຕັມອິ່ມ, ວີນວຽນ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ປວດຂໍ້,ປວດເຂົ່າ, ນິ້ວລ໊ອກປວດ, ກະດູກເຣຶ້ອຣັງ, ກະດູກເສຶ່ອມ, ເສັ້ນຕຶງ,ອຳມະພຶກ, ອຳມະພາດ, ໂລກຊະລາ, ເບຶ່ອອາຫານ, ໂລກສະໝອງ, ພາກິນສັນ, ໂລກຫົວໃຈ, ຕັບ, ໄຕ, ປອດ ເສັ້ນເລຶອດຕີບ ຫຼອດເລຶອດຕັນ, ໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລຶອດ, ເລຶອດຈາງ, ຄວາມດັນ, ເບົາຫວານ, ນ້ຳຕານໃນເລຶອດ, ກົດຢູລິກ, ພູມແພ້, ໄຊນັດ, ໄທລອຍ, ສານພິດຕົກຄ້າງ, ຮ້ອນໃນ, ທາດບໍ່ດີ, ຄໍອັກເສບ, ປັດສະວະດຸ, ຢ່ຽວບໍ່ອອກ ບໍ່ພຸ່ງ, ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່, ແຜຫຼັງຜ່າຕັດ, ຝີໜອງ, ແຜ້ເຣື້ອຣັງ, ລິດສະດວງ, ສະເກັດເງິນ, ໂລກຜິວໜັງ, ຄັນໃນຮົ່ມຜ້າ, ສະມັດຖະພາບທາງເພດເສຶ່ອມ ນ້ຳອະສຸຈິໜ້ອຍ, ຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງ ໂລກກະເພາະລຳໄສ້,ເຈັບຫົວເມົາຄ້າງ.
     
 ໂທ: 020 22228597 ; 59962888 ;77555579

No comments:

Post a Comment