Sunday, May 27, 2012

“ทราบไหมครับ ? ว่าผู้หญิงเราเป็นตกขาวกันมากขึ้นทุกวัน และ ส่วนใหญ่แก้ปัญหาตกขาวกันแบบไม่ถูกวิธี!” , ตกขาว , แก้ปัญหาตกขาวแบบถูกวิธี TEL 85620 5996 2888

“ทราบไหมครับ ? ว่าผู้หญิงเราเป็นตกขาวกันมากขึ้นทุกวัน และ ส่วนใหญ่แก้ปัญหาตกขาวกันแบบไม่ถูกวิธี!”

พูดถึง “ตกขาว”  เชื่อว่าผู้หญิงร้อยทั้งร้อย ต้องรู้จักและเคยมีประสบการณ์ของอาการตกขาวกันหมดทุกคน และหลังจากที่เป็นแล้ว มักจะรักษากันด้วยการซื้อยาชนิดต่างๆมารับประทานเอง หรือไม่ก็พยายามหาซื้อยามาสอดช่องคลอด เพราะเข้าใจว่าจะช่วยให้ตกขาวหายไปได้อย่างถาวร
แต่เชื่อไหมค่ะ ? ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่หลังจากทานยาหรือสอดยาแล้ว อาการตกขาวอาจจะดีขึ้นในระยะแรก แต่มักจะกลับมาเป็นตกขาวอีก หรือถ้าซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเลยก็เป็นได้ เพราะอะไรหรือค่ะ ? เพราะว่า
“ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของตกขาว ทำให้ดูแลรักษาแบบไม่ถูกวิธีนั่นเอง!”
ดังนั้น ในฐานะที่จิ๊บเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง จิ๊บคิดว่าถึงเวลาเสียที่ผู้หญิงเราควรจะ สบายใจและห่างไกลจากตกขาว จิ๊บก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องตกขาวให้ทุกคนได้ ศึกษาค่ะ

ผู้หญิงเป็นตกขาวกันมากขึ้นทุกวันจริงหรือเปล่า ?

จากการสืบค้นข้อมูล จิ๊บพบว่าเป็นเรืองจริงค่ะ ที่ผู้หญิงเรามีแนวโน้มที่จะเป็นตกขาวกันมากขึ้น ลองดูข้อมูลกราฟอ้างอิงที่จิ๊บได้สืบค้นมา
กราฟด้านบนเป็นข้อมูลจำนวนและแนวโน้มการค้นหาคำว่า “ตกขาว” จาก Google ค่ะ ถ้าเราดูกราฟจะพบว่าแนวโน้มของการค้นหาตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มที่มากขึ้นเรื่อย และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นไปอีกในปี 2012 ค่ะ นั่นหมายความว่า เราสามารถประเมินได้คร่าวๆว่า มีผู้หญิงที่มีปัญหาตกขาวเพิ่มมากขึ้นทุกปี และหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาจากข้อมูลทางอินเตอร์เนตค่ะ

ทำความเข้าใจเรื่องตกขาวกันก่อน

เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ ที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ตกขาว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เพราะว่าตกขาวแต่ละประเภทจะมีวิธีการใช้ยาหรือรักษาแตกต่างกันไป ปัญหาส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของจิ๊บที่มักจะพบ จากผู้หญิงเราเมื่อเป็นตกขาว คือ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นตกขาวประเภทไหน ? และจะทำให้ตัดสินใจรักษาตกขาวแบบผิดๆโดยไม่ตั้งใจค่ะ
“ตก ขาว เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ใช้บอกถึงสิ่งที่ระบายออกทางช่องคลอดประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของการตั้งครรภ์หรือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอื่นๆ ถ้าคุณมีตกขาว ตกขาวที่มีอาจจะเหนียวข้นและมีสีขาว เหลือง หรือเขียวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งเกิดในช่วงของการตกไข่จนกระทั่งมีประจำเดือน หรือการติดเชื้อที่เกิดขึ้น”
จากแผนผังด้านบน เราสามารถแบ่งประเภทของตกขาวออกได้เป็นดังนี้ค่ะ
  1. ตกขาวปกติ
  2. ตกขาวผิดปกติ

ตกขาวปกติเป็นอย่างไร ?

"ไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีกลิ่นบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ใช่กลิ่นเหม็น"
"ปริมาณตกขาวที่เกิดขึ้นไม่มากจนเกินไป"
"ตกขาวมีลักษณะใสหรือสีขาว"
*** ระยะไข่ตก ร่างกายจะสร้างตกขาวปกติที่มีลักษณะเหนียว หนืด ออกมาในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากกลไกของธรรมชาติต้องการคัดกรองอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุด *** ในกรณีของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์หรือทานยาคุมกำเนิด อาจจะมีตกขาวปกติในปริมาณที่มากขึ้น

ตกขาวผิดปกติเป็นอย่างไร ?

"ตกขาวมีกลิ่นเหม็น"
"ตกขาวมีปริมาณมากกว่าปกติมาก"
"ตกขาวมีสีที่เปลี่ยนไป เช่น เทา เหลือง เขียว และอาจเป็นฟองร่วมด้วย"
"ตกขาวเกิดร่วมกับอาการแสบ คัน บริเวณช่องคลอดและปากมดลูก"

สาเหตุของตกขาวผิดปกติ

หน้าที่โดยพื้นฐานของช่องคลอด คือ ทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับภายนอกช่องคลอด ไปสู่มดลูกและระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง ค่าความเป็นกรด-ด่างตามธรรมชาติของช่องคลอดมีฤทธิ์เป็นกรดทำหน้าที่ป้องกัน การติดเชื้อ ความเป็นกรดในช่องคลอดถูกสร้างขึ้นจากแบคทีเรียฝ่ายดี ที่สร้างขึ้นจากร่างกายเราตามธรรมชาติ เมื่อช่องคลอดของเรามีสุขภาพดี ช่องคลอดจะรักษาความสะอาดและความแข็งแรงของตัวมันเอง ด้วยการผลิตตกขาวปกติออกมา ความสมุดลตามธรรมชาติของช่องคลอดสามารถถูกทำลายด้วยอะไรก็ตาม ที่เข้าไปรบกวนสภาพปกติของช่องคลอด เมื่อสภาพความเป็นกรด-ด่างที่สมดุลตามธรรมชาติของช่องคลอดถูกรบกวน ย่อมส่งผลให้เชื้อชนิดอื่นๆสามารถเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้น เป็นเหตุช่องคลอดมีสภาวะอักเสบและติดเชื้อ และก่อให้เกิดปัญหาตกขาวผิดปกติตามมา สภาวะความสมดุลหรือความเป็นกรด-ด่างของช่องคลอดมักจะถูกรบกวนด้วยสาเหตุดัง ต่อไปนี้
*** การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิง มีผลต่อค่าความเป็นกรด ด่างของช่องคลอด ผู้หญิงเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อและเป็นตกขาวผิดปกติได้ง่าย หากฮอร์โมนเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรบกวน

การติดเชื้อในช่องคลอดที่ทำให้เกิดตกขาวผิดปกติ

3 อันดับ การติดเชื้อในช่องคลอดยอดนิยม ที่ทำให้ผู้หญิงเรามีปัญหาตกขาวผิดปกติค่ะ

- ช่องคลอดติดเชื้อรา -

เป็นเชื้อราที่มีชื่อว่า “Candida albicans” ซึ่งเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่บริเวณช่องคลอดอยู่แล้วตามธรรมชาติ และมิได้มีผลเสียแต่อย่างใด แต่ถ้าสภาพภายในช่องคลอดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลหรือการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจส่งผลให้เชื้อราชนิดนี้เกิดขึ้นในช่องคลอดมากเกินไป ส่งผลให้เกิดตกขาวผิดปกติจากเชื้อราได้
Candida albicans
การที่ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำเนื่องจากการเจ็บป่วย เช่น เอดส์ เอสแอลอี รวมถึงการสวนล้างช่องคลอดมักเป็นสาเหตุของการทำให้สมดุลกรด-ด่างภายในช่อง คลอดเปลี่ยนไป และส่งผลให้เกิดตกขาวจากเชื้อราได้อีกเช่นกัน

- ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย -

เป็นตกขาวผิดปกติที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย “Bacterial vaginosis” ซึ่งไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Bacterial vaginosis
โดยปกติ สภาวะช่องคลอดของผู้หญิงที่มีสุขภาพดี จะมีจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการก่อตัวของแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ การลดลงของจุลินทรีย์ (อาจจะเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือความไม่สมดุลของค่ากรด-ด่างของช่องคลอด) ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำให้ติดเชื้อได้

- ช่องคลอดติดเชื้อพยาธิ -

พยาธิชนิดนี้มีชือว่า “Trichomonas vaginalis” เป็นโปรโตซัวที่พบได้ในช่องคลอดหรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น อย่างเช่น ในน้ำปัสสาวะ แต่ไม่ได้อยู่ในลำไส้เหมือนเช่นพยาธิทั่วๆไปที่เรารู้จักกัน ซึ่งเป็นพยาธิที่ติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์ มักพบในผู้หญิงที่มีสามีติดเชื้อตัวนี้ หรือติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะ (พบไม่บ่อยนัก)
Trichomonas vaginalis
เนื่องจากพยาธิชนิดนี้เป็นพยาธิที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น การรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพาคู่นอนของตนเองไปพบแพทย์และทำการรักษา ร่วมกันค่ะ

ตกขาวผิดปกติแก้อย่างไรดี ?

การแก้ปัญหาตกขาวผิดปกติ เป็นอะไรที่ผู้หญิงเราเข้าใจผิดกันอยู่มาก โดยส่วนใหญ่มักจะมีผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาชวนเชื่อว่ารักษาตกขาวได้แบบชะงัด และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ผู้หญิงส่วนใหญ่ จึงมักที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาทดลองใช้ด้วยตนเอง หรือถ้าดีหน่อยก็อาจจะไปปรึกษาตามร้านขายยา เพื่อซื้อยามารับประทานและอาจจะมีการใช้ยาเหน็บหรือยาสอดร่วมด้วยค่ะ ถ้าซื้อยามาใช้ได้ตรงกับสาเหตุ ตกขาวก็อาจจะหายไปค่ะ แต่ถ้าเราไม่ได้ไปแกที่ต้นเหตุแล้ว การทานยา การเหน็บยา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ดี จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น และมักจะมีปัญหาตกขาวผิดปกติกลับมาอีก ยกตัวอย่าง เช่น คนที่มีปัญหาเบาหวาน (คนเป็นเบาหวานร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่ำ และป่วยเป็นโรคได้ง่าย) มักจะมีปัญหาช่องคลอดติดเชื้อราและมีตกขาวผิดปกติ ถ้าเราได้ยามาทานหรือยามาเหน็บ ก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการตกขาวผิดปกติได้ แต่จิ๊บถามว่า ถ้าเรายังไม่สามารถทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราสูงขึ้นได้ ตกขาวผิดปกติจาการที่ช่องคลอดติดเชื้อรา ก็จะเป็นๆหายๆอยู่แบบนั้นใช่ไหมค่ะ ? ดังนั้น ก่อนที่เราจะหาวิธีการรักษาตกขาวผิดปกติ “เราควรจะต้องทราบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนว่า สาเหตุของตกขาวผิดปกติของเราเอง คืออะไร ?”

ยาฆ่าเชื้อและยาเหน็บช่องคลอด ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติจะทราบดีค่ะ ว่าการไปตรวจรักษาอาการตกขาวผิดปกติที่โรงพยาบาลก็ดี หรือการปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาต่างๆก็ดี สุดท้ายแล้วมักจะได้ยาฆ่าเชื้อมาทานหรือได้ยาเหน็บช่องคลอดมาเหน็บ ซึ่งมักจะเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ สาวๆคนไหนโชคดีหน่อยก็พอได้ยามาทานหรือมาเหน็บก็อาการดีขึ้น แต่เชื่อไหมค่ะว่ามักจะดีขึ้นแค่เพียงระยะแรกเท่านั้น และมักจะกลับมาเป็นตกขาวผิดปกติอีกในภายหลัง เพราะอะไรเหรอค่ะ ? เพราะว่าการทานยาฆ่าเชื้อและการใช้ยาเหน็บช่องคลอด เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะ อย่างที่จิ๊บได้ยกตัวอย่างไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่า ถ้าเราไม่สามารถทราบสาเหตุหรือต้นเหตุของตกขาวผิดปกติจริงๆได้ ถึงแม้ว่าเราจะเหน็บยาสักเท่าไร มันก็จะกลับมาเป็นอีก จนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาชีวิต และอาจจะลามไปถึงความสัมพันธ์ที่มีกับแฟนหรือสามีอีกด้วย เพราะว่าผู้หญิงที่มีปัญหาตกขาวผิดปกติ ช่องคลอดจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ

สูตรลับการรักษาตกขาวผิดปกติ

จากการคลุกคลีและหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตกขาวอย่างจริงจัง ทำให้จิ๊บได้ทราบว่า การรักษาตกขาวผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งสูตรลับหรือข้อมูลเหล่านี้ ได้ผ่านการทดลองใช้กับผู้หญิงที่เป็นตกขาวผิดปกติหลายคน และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ด้วย ยาสะหมุมไพ หมอเส็ง
s2Member®

No comments:

Post a Comment