Wednesday, August 01, 2012

รายละเอียดการเปิดหมอเส็งเฮิร์บช็อป Morseng Herb Shop Want TEL 020 5996 2888รายละเอียดการเปิดหมอเส็งเฮิร์บช็อป Morseng Herb Shop Want TEL 020 5996 2888

1. เพื่อให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าสมุนไพรตราหมอเส็ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ให้คน ในทุกท้องที่
และ ทุกระดับชั้น มีโอกาสได้บริโภคสินค้า คุณภาพดีอย่างทั่วถึง

2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการได้มีกิจการที่เป็น หลักแหล่งมั่นคง มีรายได้มากพอที่จะสามารถ ยึดเป็นอาชีพหลัก
ได้อย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคต

3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรักษาไว้ ซึ่งภูมิปัญญา และศาสตร์แห่งการนำสมุนไพร มาใช้เพื่อการรักษาโรค และ บำรุงสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง

 

- ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์    ดูภาพบรรยาการในร้าน กดที่นี่

จะคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ ( 14 Dealer )
จะคัดเลือกจาก นะคอนหลวง เวียงจัน (5Dealer)

 

สินค้ามีหมอเส็งมี  2 หมวดหมู่
1.ยา สมุนไพร และ ความงาม

 

 

 • มีพื้นที่สำหรับเปิดร้าน “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด
 • ซื้อสินค้าเข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท
 • ห้ามมิให้ Dealer จัดตั้งบู๊ธ หรือห้องแสดงสินค้า นอกพื้นที่ที่ตนได้รับ สิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่าย

 •  

 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า ลิขสิทธิ์
 • ระบบไม่ซับซ้อน
 • คำนวณผลตอบแทนได้ง่าย
 • Brand ... “ หมอเส็ง ” ติดตลาดแล้ว
 • ซื้อสินค้า เข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท
 • ป้ายด้านหน้า เหนือประตูทางเข้า ขนาด 60 x 200 ซม.
 • ป้ายด้านข้าง ขนาด 65 x 85 ซม.
 • รวม 2 ป้าย 13,500 บาท
 • สรุปการการลงทุนเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ”
 • ค่าซื้อสินค้าเข้าร้านครั้งแรก = 100,000 บาท
 • ค่าป้ายหน้าร้าน + ป้ายด้านข้าง = 13,500 บาท
  ลวม 113,500 บาท
 • หมายเหตุ ไม่รวมค่าตกแต่งร้านซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่ายลงทุนได้ตามความเหมาะสม
  ผู้ที่สนใจจะสมัคร เป็น Dealer หมอเส็งเฮิร์บช๊อป โปรดกรอก  “ใบแสดงความจำนงฯ”  Tel 020 5996 2888

  No comments:

  Post a Comment