Thursday, November 15, 2012

WHY MORSENG ?, Morseng, ทำไมต้องหมอเส็ง TEL Lao Call center 85620 5996 2888

   นายฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร (หมอเส็ง) ประธานกรรมการ บริษัทแสงสุริยะฉัตร 2002 จำกัด
ปัญหา สุขภาพของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ เนื่องจากร่างกายได้รับสารพิษ สารเคมี ในปริมาณที่มากเกินไป และก็ยากต่อการหลีกเลี่ยง สาเหตุเกิดจากมลภาวะเป็นพิษ ดินเป็นพิษ น้ำเป็นพิษ อากาศเป็นพิษ อุณหภูมิของโลกก็ร้อนมากขึ้นส่งผลต่อเซลล์ของมนุษย์ทำให้เสื่อมเร็ว และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
กระแสร์ของแพทย์ทางเลือกกำลังมาแรง การดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้รับความนิยมสูงสุด มีความปลอดภัยสูงไม่มี ผลค้างเคียง สมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน "เรื่องสมุนไพร ไว้ใจหมอเส็ง"
WHY MORSENG ? ทำไมต้องหมอเส็ง
หมอ เส็ง ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน ประสบการณ์กว่า 50 ปี สมุนไพรตำหรับยาแผนโบราณ หนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการของตลาดสูง มีความจำเป็น คุณภาพเชื่อถือได้ เรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเส็ง
ผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพ หญิง-ชาย ทั้งภายใน และภายนอก ปรับความสมดุลย์ของร่างกาย ปรับธาตุทั้ง 4  ดูแลเซลล์ไม่ให้เสื่อมเร็ว เพื่อชีวิตที่ยืนยาว 
หมอ เส็งคือใคร? รายการเปิดบ้านมดดำ สัมภาษณ์คุณหมอเส็ง ถึงความเป็นมาของหมอเส็ง สมุนไพรหมอเส็ง ความร่ำรวยของหมอเส็งและสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับหมอเส็ง

อีก 3 ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณมีรายได้ วันละ 20,000.-บาท เดือนละ 600,000.-บาท ปีละ 7,200,000.-บาท
เริ่มต้นธุรกิจกับเราวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
ทำอย่างไรจะมีรายได้วันละ 20,000.-บาท
1.ลงทะเบียน เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ 300 PV
2.แนะนำคนที่เรารัก 2 คนใช้ผลิตภัณฑ์ คนละ 300 pv
3.ทุกคนทำเหมือนกัน 
แผนการจ่ายรายได้ของบริษัท
1.สมัครสมาชิก 500.- บาท
     - รับผลิตภัณฑ์มูลค่ 700.- บาท 1 ขวด ให้เลือก ระหว่าง ว่านชักมดลูก กับยาบำรุงร่างกาย ขนาด 10 cc.
     - รับบัตรสมาชิกพร้อมคู่มือดำเนินธุรกิจ 1 เล่ม
     - รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าใราคาต้นทุนตลอดชีพ
2.ทำยอดส่วนตัว 300 คะแนน ขึ้นตำแหน่ง silver เพื่อสิทธฺิ์ในการรับรายได้ตลอดไป ไม่ต้องรักษายอด
3.สร้าง 2 สายงาน รับรายได้ทั้งรายวันและรายเดือน
ทางที่ 1 รับรายได้จากการสร้างทีม
 
     -คู่ละ 1,000.-บาท วันละ 20,000.- บาท
     รับทุกวัน
ทางที่ 2 รับรายได้จากการบริหารทีม
     -สะสมคะแนนซ้าย ขวา ข้างละ 30000 คะแนน เลื่อนตำแหน่ง จาก silver เป็น gold
     -หลังจากนั้นนับรายได้ในแต่ละวันรวมกันใน 1 เดือน ได้เท่าไหร่
     -ถ้าได้ 100000 รับโบนัสเพิ่ม 20000.-บาท
     -ถ้าได้ 200000.-บาทรับโบนัสเพิ่ม 50000.-บาท
     -ถ้าได้ 300000.-บาทรับโบนัสเพิ่ม 100000.-บาท 
     รับทุกวันที่ 5 ของเดือน
ทางที่ 3 รายได้จากการแนะนำส่วนตัว
     -แนะนำเพื่อนโดยตรงตั้งแต่ 5 silver ขึ้นไป เพื่อนมีรายได้เท่าไหร่ เราได้อีก 10% จากรายได้ของเขา
     รับทุกวันที่ 10 ของเดือน

No comments:

Post a Comment