Friday, April 26, 2013

ทำไม ต้องเป็นธุรกิจเครือข่าย, ทำไมต้องทำธุรกิจ, ข้อดีของระบบธุรกิจเครือข่าย, ความฝันของคุณคืออะไร? , Morseng Lao Herb Shop Wattay noy Vientiane Laos TEL 020 5996 2888

ทำไม ต้องเป็นธุรกิจเครือข่าย, ทำไมต้องทำธุรกิจ, ข้อดีของระบบธุรกิจเครือข่าย, ความฝันของคุณคืออะไร? , Morseng Lao Herb Shop Wattay noy Vientiane Laos TEL 020 5996 2888

ทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่าย

Morseng Lao Herb Shop Wattay noy Vientiane Laos 
TEL 020 5996 2888

"ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายจะเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ เราสร้างความมั่งคั่งได้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เสี่ยงน้อยกว่าและรวดเร็วกว่าเส้นทางแบบเดิมที่เขาเองเคยเดินผ่านมาหลายเท่า นัก คนที่รวยที่สุดในโลกมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายในขณะที่คนอื่นๆ ทั่วไปมองหางานประจำทำเป็นอาชีพหลัก"
Robert T. Kiyosaki
ทำไม คนที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลก อย่างคุณ Robert T.Kiyosaki ถึงได้พูดเช่นนั้น ? เราลองมาดู เหตุผล กันนะครับ ว่าจริงหรือไม่ ที่่ธุรกิจเครือข่ายนั้นเป็น โอกาสดีี่ที่สุด ในการลงทุน
ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้น ทุกคน ต่างถูกจำกัด ด้วยสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราใช่ใหมครับ ?
ทำให้เราแต่ละคนนั้น มีหน้าที่การงาน และภาระความรับผิดชอบที่ต่างกันไป
เช่น คนที่ยังอยู่ในวัยเรียน ก็ต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนเพื่อหาความรู้ เพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีที่สุดในการใ้ช้ชีวิต
คนที่ทำงานแล้ว ก็ต้องมุ่งมั่น ในงานของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองก้าวหน้า และเพื่อให้มีรายได้ ที่มั่นคงพอ ที่จะเลี้ยง
ครอบครัวของเรา เพื่อทำให้คนที่เรารักและคนที่รักเรา มีความสุข
ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีงาน ที่สามารถเติบเต็มความสุขให้แก่ตัวเอง และคนที่เรารักได้ .. ใช่ใหมครับ ?
คำถามของคุณ Robert T.Kiyosaki ก็คือ ?
งานที่คุณทำอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ตอบโจทย์ ของคำว่า อิสภาพทางการเงิน และเวลา ให้แก่คุณ แล้วหรือยัง ..
เพราะในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนต่างถูกจำกัด ด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้าน ครอบครัว อายุ การศึกษา เพศ หรือ แม้แต่ที่อยู่อาศัย ใช่ใหมครับ ?ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ ล้วนแล้วแต่มี
ผลต่อการตัดสินใจ ในการทำงานของเรา ทั้งสิ้น ซึ่งจากสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก กับ องค์ประกอบภายใน
ตัวของเรานี้เอง ทำให้เรา "เลือก" งาน บางอย่าง มาเป็นอาชีพหลักของเรา ใช่ใหมครับ ..
แล้วงานอะไรละ ที่เราจะตอบโจทย์ ชีวิต คำว่า อิสภาพ ทางการเงิน และเวลา ให้แก่ตัวเอง ได้ ?
คุณ Robert T.Kiyosaki ได้ให้เหตุผลประกอบว่า หากเราจะแบ่งธรรมชาติ ของ งาน ที่ทุกคนบนโลกทำอยู่นี้
เราอาจแบ่ง งาน ออกได้ เป็น4ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
1 E (Employee) - ลูกจ้าง = คนที่รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
2 S (Self-employed) - ทำธุรกิจส่วนตัว = เป็นเจ้านายตัวเอง แต่ วันใหนหยุดงาน ก็ไม่มีรายได้
3 B (Business Owner) - เจ้าของธุรกิจ = ธุรกิจที่ดำเนินไปได้ด้วยตัวของมัน แม้ว่าเราไม่ทำก็ยังคงมีรายได้
4 I (Investor) - นักลงทุน = คนที่เห็นโอกาสทางธุรกิจ แล้วใช้เงินทำงาน ด้วยการ ลงทุน เพื่อให้ได้ผลกำไร 
 
ทั้งหมดนี้ คุณ Robert T.Kiyosak เรียกมันว่าแนวคิด : เงิน4ด้าน ครับ
ในอนาคตข้างหน้า อีก 5ปี 10 ปี ของคุณ คุณจะสามารถเกษียณ ตัวเองได้หรือไม่ หรือ คุณต้องการ
ทำงานหนัก ทั้งชีวิตของคุณ ถ้าคุณไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียแต่วันนี้
ทำไมต้องทำธุรกิจ

"ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ มานะคน" คุณจะคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง...
หรือคุณจะปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงฉวยโอกาสไปจากคุณ"
คุณโรเบิร์ต ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูก กล่าวว่า....
การศึกษาเรียนรู้มี 3 แบบคือ
1. การเรียนรู้ทางวิชาการ
2. การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3 .การเรียนรู้ทางด้านการเงิน
การเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้กับเรา แต่สามารถให้เรามีงานทำ ทำงานเพื่อเจ้าของกิจการ
การเรียนรู้ทางด้านการเงิน สามารถให้เราสร้างความร่ำรวยได้
ทัศนคติที่แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน

คนจน มักคิดว่า ฉันคงทำไม่ได้หรอก คนรวย จะคิดว่า ฉันจะทำมันได้อย่างไร
นี่คือโอกาสของคุณที่จะหลุดพ้นจากกรอบ
กรอบของการไม่มีเวลาว่าง
กรอบของการไม่มีเงินพอ
กรอบของการเป็นลูกจ้าง

Morseng Lao Herb Shop Wattay noy Vientiane Laos 
TEL 020 5996 2888
ข้อดีของระบบธุรกิจเครือข่าย

ข้อดีของระบบธุรกิจเครือข่าย
1. คือ Win – Win Business (ธุรกิจที่ชนะชนะ ) เมื่อคนที่ท่านแนะนำธุรกิจ (ลูกทีมของท่าน) สำเร็จท่านในฐานะผู้แนะนำจึงจะสำเร็จด้วย
2. คือ No – Risk Business (ธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยง) ด้วยขนาดเงินลงทุนต่ำ แต่ใช้สัมพันธภาพสูง ใช้เวลาพอควร ท่านไม่ต้องลงทุนสร้างทรัพย์สิน อาคาร, อุปกรณ์, ที่ดิน (บนกองหนี้สินหรือเงินเรา) แต่ท่านกำลังสร้าง ทรัพย์สินคือ เครือข่ายประชากร (People Assets) ที่ผูกโยงกันด้วยสัมพันธภาพ และได้ผลตอบแทนจากทรัพย์สินบนบันทึกข้อตกลง ผลประโยชน์ร่วมกัน ! และผลตอบแทนนี้ได้มาจาก ผลรวมของทั้งเครือข่าย บางคนเรียกผลตอบแทนนี้ว่า Passive Income
(รายได้ที่ไม่ต้องลงแรงด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะหยุดทำงาน แต่รายได้ ของคุณยัง เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา)
3. เป็นธุรกิจที่ท่านสามารถเลือกเวลาทำงานตามใจปรารถนา ไม่ต้องตอกบัตรเข้างาน 8.00 น. ไม่ต้องตอกบัตรออกงาน 17.00 น. ไม่ต้องยื่นใบลากิจ, ลาพักร้อนกับใคร นอกจากขออนุญาติตัวเอง! เป็นเจ้านายงานในเวลาของตนเอง (Time Freedom) นั่นคือมีอิสระภาพทางเวลา!!!
4. เป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในทิศทางใหม่ของโลก เพื่อให้ท่านได้มีเวลา อยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น (Home Based Business) เพราะ ธุรกิจนี้ทำบนโต๊ะอาหารภายในบ้านของท่าน และบ้านของคนใน เครือข่ายได้
5. เป็นระบบที่เสริมสร้างโอกาสให้ ได้ร่วมทำงานกับ คนหลากหลาย อาชีพ, หลากหลายประสบการณ์, หลากหลายวัฒนธรรม (Multi Experience – Multi Profession – Multi culture) บนความเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้านาย ลูกน้อง
ทุกคน คือ สมาชิกอิสระ
(Distributor) ภายในระบบธุรกิจมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพ
องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ จิตวิญญาณที่ปลุกพลังแห่งความสำเร็จ ลงไปเป็นชั้น ๆ ต่อ ๆ กัน ไม่รู้จบ
6. เป็นธุรกิจที่ต่อเชื่อมท่านเข้ากับธุรกิจข้ามชาติระดับโลก ท่านไม่ต้องสร้างระบบใหม่ ด้วยตนเอง แต่ดำเนินตาม, ปฏิบัติตามแบบแผน ธุรกิจ (Business – format) ที่วางไว้อย่างดีเป็นแบบเดียวกันทั่วโลก (บางคนเรียกว่าเครือข่ายของแฟรนไชส์ ระดับเล็กๆ หรือระดับบุคคล มาผูกโยงเชื่อมกัน (Network of Micro or Personal Franchisee) แต่ไม่ต้องจ่ายค่ารอยัลตี้ (Royalty fee) ใดๆ เลย
7. เป็นระบบธุรกิจเดียวที่มีผลกำไรงอกเงย ขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง/วัน ตลอด 365 วัน/ปี แม้ท่านเองจะหยุดพักผ่อน, หยุดพักร้อน เพราะเวลาทำงานภายในเครือข่ายของท่าน อาจอยู่อีกซีกโลกหนึ่ง
ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในขณะที่ท่านนอนหลับ
ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในขณะที่ท่านหยุดพักร้อน
8. เป็นระบบธุรกิจเดียวที่ผลงานแห่ง ความพากเพียร ของท่าน วันละ 2 ชั่วโมง สามารถทวีคูณไปเป็น วันละ 2,000 ชั่วโมง, 20,000 ชั่วโมง…. แปรผันตามความใหญ่โตของ เครือข่ายของท่าน
และ เมื่อท่านสามารถสร้างสินทรัพย์ (People Assets) เครือข่ายอย่างมีคุณภาพ ท่านก็สามารถทำงาน เต็มที่เพียง 3 – 5 ปี เพื่อรับบำนาญติดต่อกันไปตลอดชีวิต
- หาก ท่านเป็นลูกจ้าง (Employee) มีรายได้จาก เงินเดือนเป็นหลัก ท่านอาจต้องทำงาน 35 ปี (60-25) เพื่อรอกินบำนาญเพียงเล็กน้อยต่อไป 5-15 ปี (หลังอายุ 60ปี)
- หากท่านเริ่มงานด้วยเงินเดือนเริ่มต้น เดือนละ 7,000 บาท และโชคดีเงินเดือนของท่าน ได้รับการปรับเพิ่มทุกๆ ปีๆ ละ 5-10% เมื่อทำงานติดต่อกันถึง 35 ปีท่านจะได้รับเงินจากผลงานทั้งชีวิต (420 เดือน)รวมประมาณ 7 ล้านบาท
แต่ท่านทราบไหม? ว่า เงิน 7 ล้านบาทนี้ ท่านอาจสร้างขึ้นได้จากธุรกิจระบบเครือข่าย ภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี หรือไม่ถึง 5 ปี
(หากครบองค์ 5 : บริษัทมั่นคง, ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี แผนธุรกิจดี, แนวโน้มเศรษฐกิจเอื้ออำนวย, อยู่ในเวลาและโอกาสอันเหมาะสม)

Morseng Lao Herb Shop Wattay noy Vientiane Laos 
TEL 020 5996 2888
 ความฝันคืออะไร
ความฝันของคุณคืออะไร
  
ความฝันของผมคือ........? ความฝันของฉันคือ........? ความฝันของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน บางคนอยากได้บ้านที่มีเนื้อที่เยอะๆ อยากได้รถที่สวยๆ ที่แพงๆอยากได้ที่ดิน อยากเป็นคนรวย อยากเป็นเศรษฐี ซึ่งแต่ละอย่าง ถ้าใช้พลังขับเคลื่อนความฝันให้เป็น เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจะก่อให้เกิดมีพลังขับเคลื่อนความฝันของเรา การมีเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดเวลาจะทำให้เราลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็น อุปสรรคได้ง่าย แต่ถ้าเรานึกถึงแต่อุปสรรค มันก็ทำให้เป้าหมายเราไม่ชัดเจน พลังขับเคลื่อนความฝันเราก็ลดลง มันก็จะทำให้ความฝันของเรานั้นไม่เป็นจริง
หลายคนก็ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำอย่างจริงจัง แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า นั่นคือ การเริ่มต้นลงมือทำ...นั่นเอง
*
ในอดีต ชีวิตคุณเป็นอย่างไร พอใจ กับชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่ ?
*
ความ ฝันกับความเป็นจริง (รายได้) ในปัจจุบัน เกิดความสมดุลหรือไม่?
จะต้องลดความฝัน อยู่แบบขาดแคลน ไม่สนองต่อความฝันที่ต้องการ หรือ หาวิธีที่จะเพิ่มรายได้ เพื่อก้าวไปให้ความฝันที่เป็นจริง ในปัจจุบัน
รายได้ของคุณมาจากส่วนใดบ้าง? ตอบสนองกับชีวิตได้หรือไม่
*
อาชีพในปัจจุบันของคุณ เป็นเส้นทางสู่สิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ ?
*
อีก 2-5 ปี คุณอยาก มีรายได้หลักของคุณมาจากด้านไหน ?
*ถ้ามีโครงการดีๆที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ภายใน 6 เดือน....คุณพร้อมหรือไม่?
นี่ คือ.....การทำธุรกิจ.... การทำธุรกิจนั่นกำลังจะบอกคุณว่า เป็นการทำรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง......ธุรกิจเป้นสิ่งที่จะทำให้คุณรวยได้
แล้วธุรกิจอะไร? ที่จะเหมาะสมกับตัวเราที่สุด เราก็จะต้องมาเปรียบเทียบว่าเราอยากทำธุรกิจแบบไหน?
>>>www.morsenglao.blogspot.com<<<
Morseng Lao Herb Shop Wattay noy Vientiane Laos 
TEL 020 5996 2888

No comments:

Post a Comment